תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - משלי - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא


משלי פרק ט

א  חכמות, בנתה ביתה;    חצבה עמודיה שבעה.
ב  טבחה טבחה, מסכה יינה;    אף, ערכה שלחנה.
ג  שלחה נערתיה תקרא--    על-גפי, מרמי קרת.
ד  מי-פתי, יסר הנה;    חסר-לב, אמרה לו.
ה  לכו, לחמו בלחמי;    ושתו, ביין מסכתי.
ו  עזבו פתאים וחיו;    ואשרו, בדרך בינה.
ז  יסר, לץ--לקח לו קלון;    ומוכיח לרשע מומו.
ח  אל-תוכח לץ, פן-ישנאך;    הוכח לחכם, ויאהבך.
ט  תן לחכם, ויחכם-עוד;    הודע לצדיק, ויוסף לקח.
י  תחלת חכמה, יראת יהוה;    ודעת קדשים בינה.
יא  כי-בי, ירבו ימיך;    ויוסיפו לך, שנות חיים.
יב  אם-חכמת, חכמת לך;    ולצת, לבדך תשא.
יג  אשת כסילות, המיה;    פתיות, ובל-ידעה מה.
יד  וישבה, לפתח ביתה--    על-כסא, מרמי קרת.
טו  לקרא לעברי-דרך;    המישרים, ארחותם.
טז  מי-פתי, יסר הנה;    וחסר-לב, ואמרה לו.
יז  מים-גנובים ימתקו;    ולחם סתרים ינעם.
יח  ולא-ידע, כי-רפאים שם;    בעמקי שאול קראיה.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - משלי - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא