תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - משלי - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא


משלי פרק ח

א  הלא-חכמה תקרא;    ותבונה, תתן קולה.
ב  בראש-מרמים עלי-דרך;    בית נתיבות נצבה.
ג  ליד-שערים לפי-קרת;    מבוא פתחים תרנה.
ד  אליכם אישים אקרא;    וקולי, אל-בני אדם.
ה  הבינו פתאים ערמה;    וכסילים, הבינו לב.
ו  שמעו, כי-נגידים אדבר;    ומפתח שפתי, מישרים.
ז  כי-אמת, יהגה חכי;    ותועבת שפתי רשע.
ח  בצדק כל-אמרי-פי:    אין בהם, נפתל ועקש.
ט  כלם נכחים, למבין;    וישרים, למצאי דעת.
י  קחו-מוסרי ואל-כסף;    ודעת, מחרוץ נבחר.
יא  כי-טובה חכמה, מפנינים;    וכל-חפצים, לא ישוו-בה.
יב  אני-חכמה, שכנתי ערמה;    ודעת מזמות אמצא.
יג  יראת יהוה,    שנאת-רע:
גאה וגאון ודרך רע, ופי תהפכות    שנאתי.
יד  לי-עצה, ותושיה;    אני בינה, לי גבורה.
טו  בי, מלכים ימלכו;    ורזנים, יחקקו צדק.
טז  בי, שרים ישרו;    ונדיבים, כל-שפטי צדק.
יז  אני, אהביה אהבי אהב;    ומשחרי, ימצאנני.
יח  עשר-וכבוד אתי;    הון עתק, וצדקה.
יט  טוב פריי, מחרוץ ומפז;    ותבואתי, מכסף נבחר.
כ  בארח-צדקה אהלך;    בתוך, נתיבות משפט.
כא  להנחיל אהבי יש;    ואצרתיהם אמלא.
כב  יהוה--קנני, ראשית דרכו:    קדם מפעליו מאז.
כג  מעולם, נסכתי מראש--    מקדמי-ארץ.
כד  באין-תהמות חוללתי;    באין מעינות, נכבדי-מים.
כה  בטרם הרים הטבעו;    לפני גבעות חוללתי.
כו  עד-לא עשה, ארץ וחוצות;    וראש, עפרות תבל.
כז  בהכינו שמים, שם אני;    בחקו חוג, על-פני תהום.
כח  באמצו שחקים ממעל;    בעזוז, עינות תהום.
כט  בשומו לים, חקו, ומים, לא יעברו-פיו;    בחוקו, מוסדי ארץ.
ל  ואהיה אצלו, אמון:    ואהיה שעשועים, יום יום; משחקת לפניו בכל-עת.
לא  משחקת, בתבל ארצו;    ושעשעי, את-בני אדם.

לב  ועתה בנים, שמעו-לי;    ואשרי, דרכי ישמרו.
לג  שמעו מוסר וחכמו;    ואל-תפרעו.
לד  אשרי אדם, שמע-לי:    לשקד על-דלתתי, יום יום--לשמר, מזוזת פתחי.
לה  כי מצאי, מצאי מצא חיים;    ויפק רצון, מיהוה.
לו  וחטאי, חמס נפשו;    כל-משנאי, אהבו מות.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - משלי - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא