תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - משלי - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא


משלי פרק כ

א  לץ היין, המה שכר;    וכל-שגה בו, לא יחכם.
ב  נהם ככפיר, אימת מלך;    מתעברו, חוטא נפשו.
ג  כבוד לאיש, שבת מריב;    וכל-אויל, יתגלע.
ד  מחרף, עצל לא-יחרש;    ישאל ושאל בקציר ואין.
ה  מים עמקים, עצה בלב-איש;    ואיש תבונה ידלנה.
ו  רב-אדם--יקרא, איש חסדו;    ואיש אמונים, מי ימצא.
ז  מתהלך בתמו צדיק;    אשרי בניו אחריו.
ח  מלך, יושב על-כסא-דין--    מזרה בעיניו כל-רע.
ט  מי-יאמר, זכיתי לבי;    טהרתי, מחטאתי.
י  אבן ואבן, איפה ואיפה--    תועבת יהוה, גם-שניהם.
יא  גם במעלליו, יתנכר-נער--    אם-זך ואם-ישר פעלו.
יב  אזן שמעת, ועין ראה--    יהוה, עשה גם-שניהם.
יג  אל-תאהב שנה, פן-תורש;    פקח עיניך שבע-לחם.
יד  רע רע, יאמר הקונה;    ואזל לו, אז יתהלל.
טו  יש זהב, ורב-פנינים;    וכלי יקר, שפתי-דעת.
טז  לקח-בגדו, כי-ערב זר;    ובעד נכרים נכריה חבלהו.
יז  ערב לאיש, לחם שקר;    ואחר, ימלא-פיהו חצץ.
יח  מחשבות, בעצה תכון;    ובתחבלות, עשה מלחמה.
יט  גולה-סוד, הולך רכיל;    ולפתה שפתיו, לא תתערב.
כ  מקלל, אביו ואמו--    ידעך נרו, באישון באשון חשך.
כא  נחלה, מבחלת מבהלת בראשונה;    ואחריתה, לא תברך.
כב  אל-תאמר אשלמה-רע;    קוה ליהוה, וישע לך.
כג  תועבת יהוה, אבן ואבן;    ומאזני מרמה לא-טוב.
כד  מיהוה מצעדי-גבר;    ואדם, מה-יבין דרכו.
כה  מוקש אדם, ילע קדש;    ואחר נדרים לבקר.
כו  מזרה רשעים, מלך חכם;    וישב עליהם אופן.
כז  נר יהוה, נשמת אדם;    חפש, כל-חדרי-בטן.
כח  חסד ואמת, יצרו-מלך;    וסעד בחסד כסאו.
כט  תפארת בחורים כחם;    והדר זקנים שיבה.
ל  חברות פצע, תמריק תמרוק ברע;    ומכות, חדרי-בטן.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - משלי - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא