תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - משלי - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא


משלי פרק ד

א  שמעו בנים, מוסר אב;    והקשיבו, לדעת בינה.
ב  כי לקח טוב, נתתי לכם;    תורתי, אל-תעזבו.
ג  כי-בן, הייתי לאבי;    רך ויחיד, לפני אמי.
ד  וירני--ויאמר לי, יתמך-דברי לבך;    שמר מצותי וחיה.
ה  קנה חכמה, קנה בינה;    אל-תשכח ואל-תט, מאמרי-פי.
ו  אל-תעזבה ותשמרך;    אהבה ותצרך.
ז  ראשית חכמה, קנה חכמה;    ובכל-קנינך, קנה בינה.
ח  סלסלה ותרוממך;    תכבדך, כי תחבקנה.
ט  תתן לראשך, לוית-חן;    עטרת תפארת תמגנך.
י  שמע בני, וקח אמרי;    וירבו לך, שנות חיים.
יא  בדרך חכמה, הריתיך;    הדרכתיך, במעגלי-ישר.
יב  בלכתך, לא-יצר צעדך;    ואם-תרוץ, לא תכשל.
יג  החזק במוסר אל-תרף;    נצרה, כי-היא חייך.
יד  בארח רשעים, אל-תבא;    ואל-תאשר, בדרך רעים.
טו  פרעהו אל-תעבר-בו;    שטה מעליו ועבר.
טז  כי לא ישנו, אם-לא ירעו;    ונגזלה שנתם, אם-לא יכשולו יכשילו.
יז  כי לחמו, לחם רשע;    ויין חמסים ישתו.
יח  וארח צדיקים, כאור נגה:    הולך ואור, עד-נכון היום.
יט  דרך רשעים, כאפלה:    לא ידעו, במה יכשלו.

כ  בני, לדברי הקשיבה;    לאמרי, הט-אזנך.
כא  אל-יליזו מעיניך;    שמרם, בתוך לבבך.
כב  כי-חיים הם, למצאיהם;    ולכל-בשרו מרפא.
כג  מכל-משמר, נצר לבך:    כי-ממנו, תוצאות חיים.
כד  הסר ממך, עקשות פה;    ולזות שפתים, הרחק ממך.
כה  עיניך, לנכח יביטו;    ועפעפיך, יישרו נגדך.
כו  פלס, מעגל רגלך;    וכל-דרכיך יכנו.
כז  אל-תט-ימין ושמאול;    הסר רגלך מרע.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - משלי - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא