תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - משלי - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא


משלי פרק כט

א  איש תוכחות, מקשה-ערף--    פתע ישבר, ואין מרפא.
ב  ברבות צדיקים, ישמח העם;    ובמשל רשע, יאנח עם.
ג  איש-אהב חכמה, ישמח אביו;    ורעה זונות, יאבד-הון.
ד  מלך--במשפט, יעמיד ארץ;    ואיש תרומות יהרסנה.
ה  גבר, מחליק על-רעהו;    רשת, פורש על-פעמיו.
ו  בפשע איש רע מוקש;    וצדיק, ירון ושמח.
ז  ידע צדיק, דין דלים;    רשע, לא-יבין דעת.
ח  אנשי לצון, יפיחו קריה;    וחכמים, ישיבו אף.
ט  איש-חכם--נשפט, את-איש אויל:    ורגז ושחק, ואין נחת.
י  אנשי דמים, ישנאו-תם;    וישרים, יבקשו נפשו.
יא  כל-רוחו, יוציא כסיל;    וחכם, באחור ישבחנה.
יב  משל, מקשיב על-דבר-שקר--    כל-משרתיו רשעים.
יג  רש ואיש תככים נפגשו--    מאיר עיני שניהם יהוה.
יד  מלך שופט באמת דלים--    כסאו, לעד יכון.
טו  שבט ותוכחת, יתן חכמה;    ונער משלח, מביש אמו.
טז  ברבות רשעים, ירבה-פשע;    וצדיקים, במפלתם יראו.
יז  יסר בנך, ויניחך;    ויתן מעדנים לנפשך.

יח  באין חזון, יפרע עם;    ושמר תורה אשרהו.
יט  בדברים, לא-יוסר עבד:    כי-יבין, ואין מענה.
כ  חזית--איש, אץ בדבריו:    תקוה לכסיל ממנו.
כא  מפנק מנער עבדו;    ואחריתו, יהיה מנון.
כב  איש-אף, יגרה מדון;    ובעל חמה רב-פשע.
כג  גאות אדם, תשפילנו;    ושפל-רוח, יתמך כבוד.
כד  חולק עם-גנב, שונא נפשו;    אלה ישמע, ולא יגיד.
כה  חרדת אדם, יתן מוקש;    ובוטח ביהוה ישגב.
כו  רבים, מבקשים פני-מושל;    ומיהוה, משפט-איש.
כז  תועבת צדיקים, איש עול;    ותועבת רשע ישר-דרך.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - משלי - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא