תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - משלי - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא


משלי פרק ב

א  בני, אם-תקח אמרי;    ומצותי, תצפן אתך.
ב  להקשיב לחכמה אזנך;    תטה לבך, לתבונה.
ג  כי אם לבינה תקרא;    לתבונה, תתן קולך.
ד  אם-תבקשנה ככסף;    וכמטמונים תחפשנה.
ה  אז--תבין, יראת יהוה;    ודעת אלהים תמצא.
ו  כי-יהוה, יתן חכמה;    מפיו, דעת ותבונה.
ז  וצפן יצפן לישרים, תושיה;    מגן, להלכי תם.
ח  לנצר, ארחות משפט;    ודרך חסידו ישמר.
ט  אז--תבין, צדק ומשפט;    ומישרים, כל-מעגל-טוב.
י  כי-תבוא חכמה בלבך;    ודעת, לנפשך ינעם.
יא  מזמה, תשמר עליך;    תבונה תנצרכה.
יב  להצילך, מדרך רע;    מאיש, מדבר תהפכות.
יג  העזבים, ארחות ישר--    ללכת, בדרכי-חשך.
יד  השמחים, לעשות רע;    יגילו, בתהפכות רע.
טו  אשר ארחתיהם עקשים;    ונלוזים, במעגלותם.
טז  להצילך, מאשה זרה;    מנכריה, אמריה החליקה.
יז  העזבת, אלוף נעוריה;    ואת-ברית אלהיה שכחה.
יח  כי שחה אל-מות ביתה;    ואל-רפאים, מעגלתיה.
יט  כל-באיה, לא ישובון;    ולא-ישיגו, ארחות חיים.
כ  למען--תלך, בדרך טובים;    וארחות צדיקים תשמר.
כא  כי-ישרים ישכנו-ארץ;    ותמימים, יותרו בה.
כב  ורשעים, מארץ יכרתו;    ובוגדים, יסחו ממנה.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - משלי - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא