תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - משלי - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא


משלי פרק יד

א  חכמות נשים, בנתה ביתה;    ואולת, בידיה תהרסנו.
ב  הולך בישרו, ירא יהוה;    ונלוז דרכיו בוזהו.
ג  בפי-אויל, חטר גאוה;    ושפתי חכמים, תשמורם.
ד  באין אלפים, אבוס בר;    ורב-תבואות, בכח שור.
ה  עד אמונים, לא יכזב;    ויפיח כזבים, עד שקר.
ו  בקש-לץ חכמה ואין;    ודעת לנבון נקל.
ז  לך מנגד, לאיש כסיל;    ובל-ידעת, שפתי-דעת.
ח  חכמת ערום, הבין דרכו;    ואולת כסילים מרמה.
ט  אולים, יליץ אשם;    ובין ישרים רצון.
י  לב--יודע, מרת נפשו;    ובשמחתו, לא-יתערב זר.
יא  בית רשעים, ישמד;    ואהל ישרים יפריח.
יב  יש דרך ישר, לפני-איש;    ואחריתה, דרכי-מות.
יג  גם-בשחק יכאב-לב;    ואחריתה שמחה תוגה.
יד  מדרכיו ישבע, סוג לב;    ומעליו, איש טוב.
טו  פתי, יאמין לכל-דבר;    וערום, יבין לאשרו.
טז  חכם ירא, וסר מרע;    וכסיל, מתעבר ובוטח.
יז  קצר-אפים, יעשה אולת;    ואיש מזמות, ישנא.
יח  נחלו פתאים אולת;    וערומים, יכתרו דעת.
יט  שחו רעים, לפני טובים;    ורשעים, על-שערי צדיק.
כ  גם-לרעהו, ישנא רש;    ואהבי עשיר רבים.
כא  בז-לרעהו חוטא;    ומחונן עניים ענוים אשריו.
כב  הלוא-יתעו, חרשי רע;    וחסד ואמת, חרשי טוב.
כג  בכל-עצב, יהיה מותר;    ודבר-שפתים, אך-למחסור.
כד  עטרת חכמים עשרם;    אולת כסילים אולת.
כה  מציל נפשות, עד אמת;    ויפח כזבים מרמה.
כו  ביראת יהוה, מבטח-עז;    ולבניו, יהיה מחסה.
כז  יראת יהוה, מקור חיים--    לסור, ממקשי מות.
כח  ברב-עם הדרת-מלך;    ובאפס לאם, מחתת רזון.
כט  ארך אפים, רב-תבונה;    וקצר-רוח, מרים אולת.
ל  חיי בשרים, לב מרפא;    ורקב עצמות קנאה.
לא  עשק דל, חרף עשהו;    ומכבדו, חנן אביון.
לב  ברעתו, ידחה רשע;    וחסה במותו צדיק.
לג  בלב נבון, תנוח חכמה;    ובקרב כסילים, תודע.
לד  צדקה תרומם-גוי;    וחסד לאמים חטאת.
לה  רצון-מלך, לעבד משכיל;    ועברתו, תהיה מביש.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - משלי - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא