תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - משלי - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא


משלי פרק כג

א  כי-תשב, ללחום את-מושל--    בין תבין, את-אשר לפניך.
ב  ושמת שכין בלעך--    אם-בעל נפש אתה.
ג  אל-תתאו, למטעמותיו;    והוא, לחם כזבים.
ד  אל-תיגע להעשיר;    מבינתך חדל.
ה  התעוף התעיף עיניך בו,    ואיננו:
כי עשה יעשה-לו כנפים;    כנשר, ועיף יעוף השמים.

ו  אל-תלחם--את-לחם, רע עין;    ואל-תתאו, למטעמתיו.
ז  כי, כמו שער בנפשו--    כן-הוא:
אכול ושתה, יאמר לך;    ולבו, בל-עמך.
ח  פתך-אכלת תקיאנה;    ושחת, דבריך הנעימים.
ט  באזני כסיל, אל-תדבר:    כי-יבוז, לשכל מליך.
י  אל-תסג, גבול עולם;    ובשדי יתומים, אל-תבא.
יא  כי-גאלם חזק;    הוא-יריב את-ריבם אתך.
יב  הביאה למוסר לבך;    ואזנך, לאמרי-דעת.
יג  אל-תמנע מנער מוסר:    כי-תכנו בשבט, לא ימות.
יד  אתה, בשבט תכנו;    ונפשו, משאול תציל.
טו  בני, אם-חכם לבך--    ישמח לבי גם-אני.
טז  ותעלזנה כליותי--    בדבר שפתיך, מישרים.
יז  אל-יקנא לבך, בחטאים:    כי אם-ביראת-יהוה, כל-היום.
יח  כי, אם-יש אחרית;    ותקותך, לא תכרת.
יט  שמע-אתה בני וחכם;    ואשר בדרך לבך.
כ  אל-תהי בסבאי-יין--    בזללי בשר למו.
כא  כי-סבא וזולל, יורש;    וקרעים, תלביש נומה.
כב  שמע לאביך, זה ילדך;    ואל-תבוז, כי-זקנה אמך.
כג  אמת קנה, ואל-תמכר;    חכמה ומוסר ובינה.
כד  גול גיל יגיל, אבי צדיק;    יולד ויולד חכם, וישמח- ישמח- בו.
כה  ישמח-אביך ואמך;    ותגל, יולדתך.
כו  תנה-בני לבך לי;    ועיניך, דרכי תרצנה תצרנה.
כז  כי-שוחה עמקה זונה;    ובאר צרה, נכריה.
כח  אף-היא, כחתף תארב;    ובוגדים, באדם תוסף.
כט  למי אוי למי אבוי, למי מדונים מדינים למי שיח--    למי, פצעים חנם;
למי,    חכללות עינים.
ל  למאחרים על-היין--    לבאים, לחקר ממסך.
לא  אל-תרא יין, כי יתאדם:    כי-יתן בכיס בכוס עינו; יתהלך, במישרים.
לב  אחריתו, כנחש ישך;    וכצפעני יפרש.
לג  עיניך, יראו זרות;    ולבך, ידבר תהפכות.
לד  והיית, כשכב בלב-ים;    וכשכב, בראש חבל.
לה  הכוני בל-חליתי--    הלמוני, בל-ידעתי:
מתי אקיץ;    אוסיף, אבקשנו עוד.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - משלי - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא