תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז


ויקרא פרק יב

א וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  ב דבר אל-בני ישראל, לאמר, אשה כי תזריע, וילדה זכר--וטמאה שבעת ימים, כימי נדת דותה תטמא.  ג וביום, השמיני, ימול, בשר ערלתו.  ד ושלשים יום ושלשת ימים, תשב בדמי טהרה; בכל-קדש לא-תגע, ואל-המקדש לא תבא, עד-מלאת, ימי טהרה.  ה ואם-נקבה תלד, וטמאה שבעים כנדתה; וששים יום וששת ימים, תשב על-דמי טהרה.  ו ובמלאת ימי טהרה, לבן או לבת, תביא כבש בן-שנתו לעלה, ובן-יונה או-תר לחטאת--אל-פתח אהל-מועד, אל-הכהן.  ז והקריבו לפני יהוה, וכפר עליה, וטהרה, ממקר דמיה:  זאת תורת הילדת, לזכר או לנקבה.  ח ואם-לא תמצא ידה, די שה--ולקחה שתי-תרים או שני בני יונה, אחד לעלה ואחד לחטאת; וכפר עליה הכהן, וטהרה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז