תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז


ויקרא פרק ב

א ונפש, כי-תקריב קרבן מנחה ליהוה--סלת, יהיה קרבנו; ויצק עליה שמן, ונתן עליה לבנה.  ב והביאה, אל-בני אהרן הכהנים, וקמץ משם מלא קמצו מסלתה ומשמנה, על כל-לבנתה; והקטיר הכהן את-אזכרתה, המזבחה--אשה ריח ניחח, ליהוה.  ג והנותרת, מן-המנחה--לאהרן, ולבניו:  קדש קדשים, מאשי יהוה.  {ס}

ד וכי תקרב קרבן מנחה, מאפה תנור--סלת חלות מצת בלולת בשמן, ורקיקי מצות משחים בשמן.  {ס}

ה ואם-מנחה על-המחבת, קרבנך--סלת בלולה בשמן, מצה תהיה.  ו פתות אתה פתים, ויצקת עליה שמן; מנחה, הוא.  {ס}

ז ואם-מנחת מרחשת, קרבנך--סלת בשמן, תעשה.  ח והבאת את-המנחה, אשר יעשה מאלה--ליהוה; והקריבה, אל-הכהן, והגישה, אל-המזבח.  ט והרים הכהן מן-המנחה את-אזכרתה, והקטיר המזבחה--אשה ריח ניחח, ליהוה.  י והנותרת, מן-המנחה--לאהרן, ולבניו:  קדש קדשים, מאשי יהוה.  יא כל-המנחה, אשר תקריבו ליהוה--לא תעשה, חמץ:  כי כל-שאר וכל-דבש, לא-תקטירו ממנו אשה ליהוה.  יב קרבן ראשית תקריבו אתם, ליהוה; ואל-המזבח לא-יעלו, לריח ניחח.  יג וכל-קרבן מנחתך, במלח תמלח, ולא תשבית מלח ברית אלהיך, מעל מנחתך; על כל-קרבנך, תקריב מלח.  {ס}

יד ואם-תקריב מנחת בכורים, ליהוה--אביב קלוי באש, גרש כרמל, תקריב, את מנחת בכוריך.  טו ונתת עליה שמן, ושמת עליה לבנה; מנחה, הוא.  טז והקטיר הכהן את-אזכרתה, מגרשה ומשמנה, על, כל-לבנתה--אשה, ליהוה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז