תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז


ויקרא פרק ו

א וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  ב צו את-אהרן ואת-בניו לאמר, זאת תורת העלה:  הוא העלה על מוקדה על-המזבח כל-הלילה, עד-הבקר, ואש המזבח, תוקד בו.  ג ולבש הכהן מדו בד, ומכנסי-בד ילבש על-בשרו, והרים את-הדשן אשר תאכל האש את-העלה, על-המזבח; ושמו, אצל המזבח.  ד ופשט, את-בגדיו, ולבש, בגדים אחרים; והוציא את-הדשן אל-מחוץ למחנה, אל-מקום טהור.  ה והאש על-המזבח תוקד-בו לא תכבה, ובער עליה הכהן עצים בבקר בבקר; וערך עליה העלה, והקטיר עליה חלבי השלמים.  ו אש, תמיד תוקד על-המזבח--לא תכבה.  {ס}

ז וזאת תורת, המנחה:  הקרב אתה בני-אהרן לפני יהוה, אל-פני המזבח.  ח והרים ממנו בקמצו, מסלת המנחה ומשמנה, ואת כל-הלבנה, אשר על-המנחה; והקטיר המזבח, ריח ניחח אזכרתה--ליהוה.  ט והנותרת ממנה, יאכלו אהרן ובניו; מצות תאכל במקום קדש, בחצר אהל-מועד יאכלוה.  י לא תאפה חמץ, חלקם נתתי אתה מאשי; קדש קדשים הוא, כחטאת וכאשם.  יא כל-זכר בבני אהרן, יאכלנה--חק-עולם לדרתיכם, מאשי יהוה; כל אשר-יגע בהם, יקדש.  {פ}

יב וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  יג זה קרבן אהרן ובניו אשר-יקריבו ליהוה, ביום המשח אתו--עשירת האפה סלת מנחה, תמיד:  מחציתה בבקר, ומחציתה בערב.  יד על-מחבת, בשמן תעשה--מרבכת תביאנה; תפיני מנחת פתים, תקריב ריח-ניחח ליהוה.  טו והכהן המשיח תחתיו מבניו, יעשה אתה; חק-עולם, ליהוה כליל תקטר.  טז וכל-מנחת כהן כליל תהיה, לא תאכל.  {פ}

יז וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  יח דבר אל-אהרן ואל-בניו לאמר, זאת תורת החטאת:  במקום אשר תשחט העלה תשחט החטאת, לפני יהוה--קדש קדשים, הוא.  יט הכהן המחטא אתה, יאכלנה; במקום קדש תאכל, בחצר אהל מועד.  כ כל אשר-יגע בבשרה, יקדש; ואשר יזה מדמה, על-הבגד--אשר יזה עליה, תכבס במקום קדש.  כא וכלי-חרש אשר תבשל-בו, ישבר; ואם-בכלי נחשת בשלה, ומרק ושטף במים.  כב כל-זכר בכהנים, יאכל אתה; קדש קדשים, הוא.  כג וכל-חטאת אשר יובא מדמה אל-אהל מועד, לכפר בקדש--לא תאכל; באש, תשרף.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז