תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז


ויקרא פרק ג

א ואם-זבח שלמים, קרבנו--אם מן-הבקר, הוא מקריב, אם-זכר אם-נקבה, תמים יקריבנו לפני יהוה.  ב וסמך ידו, על-ראש קרבנו, ושחטו, פתח אהל מועד; וזרקו בני אהרן הכהנים את-הדם, על-המזבח--סביב.  ג והקריב מזבח השלמים, אשה ליהוה--את-החלב, המכסה את-הקרב, ואת כל-החלב, אשר על-הקרב.  ד ואת, שתי הכלית, ואת-החלב אשר עלהן, אשר על-הכסלים; ואת-היתרת, על-הכבד, על-הכליות, יסירנה.  ה והקטירו אתו בני-אהרן, המזבחה, על-העלה, אשר על-העצים אשר על-האש--אשה ריח ניחח, ליהוה.  {פ}

ו ואם-מן-הצאן קרבנו לזבח שלמים, ליהוה--זכר או נקבה, תמים יקריבנו.  ז אם-כשב הוא-מקריב, את-קרבנו--והקריב אתו, לפני יהוה.  ח וסמך את-ידו, על-ראש קרבנו, ושחט אתו, לפני אהל מועד; וזרקו בני אהרן את-דמו, על-המזבח--סביב.  ט והקריב מזבח השלמים, אשה ליהוה--חלבו האליה תמימה, לעמת העצה יסירנה; ואת-החלב, המכסה את-הקרב, ואת כל-החלב, אשר על-הקרב.  י ואת, שתי הכלית, ואת-החלב אשר עלהן, אשר על-הכסלים; ואת-היתרת, על-הכבד, על-הכלית, יסירנה.  יא והקטירו הכהן, המזבחה--לחם אשה, ליהוה.  {פ}

יב ואם עז, קרבנו--והקריבו, לפני יהוה.  יג וסמך את-ידו, על-ראשו, ושחט אתו, לפני אהל מועד; וזרקו בני אהרן את-דמו, על-המזבח--סביב.  יד והקריב ממנו קרבנו, אשה ליהוה--את-החלב, המכסה את-הקרב, ואת כל-החלב, אשר על-הקרב.  טו ואת, שתי הכלית, ואת-החלב אשר עלהן, אשר על-הכסלים; ואת-היתרת, על-הכבד, על-הכלית, יסירנה.  טז והקטירם הכהן, המזבחה--לחם אשה לריח ניחח, כל-חלב ליהוה.  יז חקת עולם לדרתיכם, בכל מושבתיכם--כל-חלב וכל-דם, לא תאכלו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - ויקרא - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז