תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג


נחמיה פרק ו

א ויהי כאשר נשמע לסנבלט וטוביה ולגשם הערבי וליתר איבינו, כי בניתי את-החומה, ולא-נותר בה, פרץ--גם עד-העת ההיא, דלתות לא-העמדתי בשערים.  ב וישלח סנבלט וגשם אלי לאמר, לכה ונועדה יחדו בכפירים בבקעת אונו; והמה, חשבים, לעשות לי, רעה.  ג ואשלחה עליהם מלאכים, לאמר--מלאכה גדולה אני עשה, ולא אוכל לרדת; למה תשבת המלאכה כאשר ארפה, וירדתי אליכם.  ד וישלחו אלי כדבר הזה, ארבע פעמים; ואשיב אותם, כדבר הזה.  {ס}

ה וישלח אלי סנבלט כדבר הזה, פעם חמישית--את-נערו; ואגרת פתוחה, בידו.  ו כתוב בה, בגוים נשמע וגשמו אמר, אתה והיהודים חשבים למרוד, על-כן אתה בונה החומה; ואתה, הוה להם למלך--כדברים, האלה.  ז וגם-נביאים העמדת לקרא עליך בירושלם לאמר, מלך ביהודה, ועתה ישמע למלך, כדברים האלה; ועתה לכה, ונועצה יחדו.  {ס}

ח ואשלחה אליו, לאמר--לא נהיה כדברים האלה, אשר אתה אומר:  כי מלבך, אתה בודאם.  ט כי כלם, מיראים אותנו לאמר, ירפו ידיהם מן-המלאכה, ולא תעשה; ועתה, חזק את-ידי.  י ואני-באתי, בית שמעיה בן-דליה בן-מהיטבאל--והוא עצור; ויאמר נועד אל-בית האלהים אל-תוך ההיכל, ונסגרה דלתות ההיכל--כי באים להרגך, ולילה באים להרגך.  יא ואמרה, האיש כמוני יברח, ומי כמוני אשר-יבא אל-ההיכל, וחי; לא, אבוא.  יב ואכירה, והנה לא-אלהים שלחו:  כי הנבואה דבר עלי, וטוביה וסנבלט שכרו.  יג למען שכור הוא, למען-אירא ואעשה-כן וחטאתי; והיה להם לשם רע, למען יחרפוני.  {פ}

יד זכרה אלהי לטוביה ולסנבלט, כמעשיו אלה; וגם לנועדיה הנביאה וליתר הנביאים, אשר היו מיראים אותי.  טו ותשלם, החומה, בעשרים וחמשה, לאלול--לחמשים ושנים, יום.  {פ}

טז ויהי, כאשר שמעו כל-אויבינו, ויראו כל-הגוים אשר סביבתינו, ויפלו מאד בעיניהם; וידעו--כי מאת אלהינו, נעשתה המלאכה הזאת.  יז גם בימים ההם, מרבים חרי יהודה אגרתיהם, הולכות, על-טוביה; ואשר לטוביה, באות אליהם.  יח כי-רבים ביהודה, בעלי שבועה לו--כי-חתן הוא, לשכניה בן-ארח; ויהוחנן בנו--לקח, את-בת-משלם בן ברכיה.  יט גם טובתיו, היו אמרים לפני, ודברי, היו מוציאים לו; אגרות שלח טוביה, ליראני.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג