תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג


עזרא פרק ה

א והתנבי חגי נביאה, וזכריה בר-עדוא נביאיא, על-יהודיא, די ביהוד ובירושלם--בשם אלה ישראל, עליהון.  {ס}

ב באדין קמו זרבבל בר-שאלתיאל, וישוע בר-יוצדק, ושריו למבנא, בית אלהא די בירושלם; ועמהון נביאיא די-אלהא, מסעדין להון.  {פ}

ג בה-זמנא אתה עליהון תתני פחת עבר-נהרה, ושתר בוזני--וכנותהון; וכן, אמרין להם--מן-שם לכם טעם ביתא דנה לבנא, ואשרנא דנה לשכללה.  {ס}

ד אדין כנמא, אמרנא להם:  מן-אנון שמהת גבריא, די-דנה בנינא בנין.  ה ועין אלההם, הות על-שבי יהודיא, ולא-בטלו המו, עד-טעמא לדריוש יהך; ואדין יתיבון נשתונא, על-דנה.  {פ}

ו פרשגן אגרתא די-שלח תתני פחת עבר-נהרה, ושתר בוזני וכנותה, אפרסכיא, די בעבר נהרה--על-דריוש, מלכא.  ז פתגמא, שלחו עלוהי; וכדנה כתיב בגוה, לדריוש מלכא שלמא כלא.  {ס}

ח ידיע להוא למלכא, די-אזלנא ליהוד מדינתא לבית אלהא רבא, והוא מתבנא אבן גלל, ואע מתשם בכתליא; ועבידתא דך אספרנא מתעבדא, ומצלח בידהם.  {ס}

ט אדין, שאלנא לשביא אלך, כנמא, אמרנא להם:  מן-שם לכם טעם, ביתא דנה למבניה, ואשרנא דנה, לשכללה.  י ואף שמהתהם שאלנא להם, להודעותך--די נכתב שם-גבריא, די בראשיהם.  {ס}

יא וכנמא פתגמא, התיבונא לממר:  אנחנא המו עבדוהי די-אלה שמיא וארעא, ובנין ביתא די-הוא בנה מקדמת דנה שנין שגיאן, ומלך לישראל רב, בנהי ושכללה.  יב להן, מן-די הרגזו אבהתנא לאלה שמיא--יהב המו, ביד נבוכדנצר מלך-בבל כסדיא כסדאה; וביתה דנה סתרה, ועמה הגלי לבבל.  {ס}

יג ברם בשנת חדה, לכורש מלכא די בבל--כורש מלכא שם טעם, בית-אלהא דנה לבנא.  יד ואף מאניא די-בית-אלהא, די דהבה וכספא, די נבוכדנצר הנפק מן-היכלא די בירושלם, והיבל המו להיכלא די בבל--הנפק המו כורש מלכא, מן-היכלא די בבל, ויהיבו לששבצר שמה, די פחה שמה.  טו ואמר-לה--אלה אל מאניא, שא אזל-אחת המו בהיכלא די בירושלם; ובית אלהא, יתבנא על-אתרה.  {ס}

טז אדין, ששבצר דך, אתא יהב אשיא די-בית אלהא, די בירושלם; ומן-אדין ועד-כען מתבנא, ולא שלם.  יז וכען הן על-מלכא טב, יתבקר בבית גנזיא די-מלכא תמה די בבבל, הן איתי די-מן-כורש מלכא שים טעם, למבנא בית-אלהא דך בירושלם; ורעות מלכא על-דנה, ישלח עלינא.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג