תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג


נחמיה פרק א

א דברי נחמיה, בן-חכליה:  ויהי בחדש-כסלו שנת עשרים, ואני הייתי בשושן הבירה.  ב ויבא חנני אחד מאחי, הוא ואנשים--מיהודה; ואשאלם על-היהודים הפליטה, אשר-נשארו מן-השבי--ועל-ירושלם.  ג ויאמרו, לי--הנשארים אשר-נשארו מן-השבי שם במדינה, ברעה גדלה ובחרפה; וחומת ירושלם מפרצת, ושעריה נצתו באש.  ד ויהי כשמעי את-הדברים האלה, ישבתי ואבכה, ואתאבלה, ימים; ואהי צם ומתפלל, לפני אלהי השמים.  ה ואמר, אנא יהוה אלהי השמים--האל הגדול, והנורא:  שמר הברית וחסד, לאהביו ולשמרי מצותיו.  ו תהי נא אזנך-קשבת ועיניך פתוחות לשמע אל-תפלת עבדך אשר אנכי מתפלל לפניך היום, יומם ולילה--על-בני ישראל, עבדיך; ומתודה, על-חטאות בני-ישראל אשר חטאנו לך, ואני ובית-אבי, חטאנו.  ז חבל, חבלנו לך; ולא-שמרנו את-המצות, ואת-החקים ואת-המשפטים, אשר צוית, את-משה עבדך.  ח זכר-נא, את-הדבר, אשר צוית את-משה עבדך, לאמר:  אתם תמעלו--אני, אפיץ אתכם בעמים.  ט ושבתם אלי--ושמרתם מצותי, ועשיתם אתם:  אם-יהיה נדחכם בקצה השמים, משם אקבצם, והבואתים והביאתים אל-המקום, אשר בחרתי לשכן את-שמי שם.  י והם עבדיך, ועמך--אשר פדית בכחך הגדול, ובידך החזקה.  יא אנא אדני, תהי נא אזנך-קשבת אל-תפלת עבדך ואל-תפלת עבדיך החפצים ליראה את-שמך, והצליחה-נא לעבדך היום, ותנהו לרחמים לפני האיש הזה; ואני הייתי משקה, למלך.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג