תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג


נחמיה פרק יא

א וישבו שרי-העם, בירושלם; ושאר העם הפילו גורלות להביא אחד מן-העשרה, לשבת בירושלם עיר הקדש, ותשע הידות, בערים.  ב ויברכו, העם--לכל, האנשים, המתנדבים, לשבת בירושלם.  {פ}

ג ואלה ראשי המדינה, אשר ישבו בירושלם; ובערי יהודה, ישבו איש באחזתו בעריהם, ישראל הכהנים והלוים והנתינים, ובני עבדי שלמה.  ד ובירושלם, ישבו, מבני יהודה, ומבני בנימן:  מבני יהודה עתיה בן-עזיה בן-זכריה בן-אמריה, בן-שפטיה בן-מהללאל--מבני-פרץ.  ה ומעשיה בן-ברוך בן-כל-חזה בן-חזיה בן-עדיה בן-יויריב, בן-זכריה--בן-השלני.  ו כל-בני-פרץ, הישבים בירושלם--ארבע מאות ששים ושמנה, אנשי-חיל.  {ס}

ז ואלה, בני בנימן:  סלא בן-משלם בן-יועד בן-פדיה בן-קוליה בן-מעשיה, בן-איתיאל--בן-ישעיה.  ח ואחריו, גבי סלי--תשע מאות, עשרים ושמנה.  ט ויואל בן-זכרי, פקיד עליהם; ויהודה בן-הסנואה על-העיר, משנה.  {פ}

י מן-הכהנים:  ידעיה בן-יויריב, יכין.  יא שריה בן-חלקיה בן-משלם בן-צדוק, בן-מריות בן-אחיטוב--נגד, בית האלהים.  יב ואחיהם, עשה המלאכה לבית--שמנה מאות, עשרים ושנים; ועדיה בן-ירחם בן-פלליה בן-אמצי בן-זכריה, בן-פשחור בן-מלכיה.  יג ואחיו ראשים לאבות, מאתים ארבעים ושנים; ועמשסי בן-עזראל בן-אחזי בן-משלמות, בן-אמר.  יד ואחיהם גברי חיל, מאה עשרים ושמנה; ופקיד עליהם, זבדיאל בן-הגדולים.  {ס}

טו ומן-הלוים:  שמעיה בן-חשוב בן-עזריקם בן-חשביה, בן-בוני.  טז ושבתי ויוזבד על-המלאכה החיצנה, לבית האלהים, מראשי, הלוים.  יז ומתניה בן-מיכא בן-זבדי בן-אסף ראש, התחלה יהודה לתפלה, ובקבקיה, משנה מאחיו; ועבדא, בן-שמוע, בן-גלל, בן-ידיתון ידותון יח כל-הלוים בעיר הקדש, מאתים שמנים וארבעה.  {פ}

יט והשוערים עקוב טלמון, ואחיהם השמרים בשערים--מאה, שבעים ושנים.  כ ושאר ישראל הכהנים הלוים, בכל-ערי יהודה, איש, בנחלתו.  כא והנתינים, ישבים בעפל; וציחא וגשפא, על-הנתינים.  {פ}

כב ופקיד הלוים, בירושלם--עזי בן-בני בן-חשביה, בן-מתניה בן-מיכא:  מבני אסף המשררים, לנגד מלאכת בית-האלהים.  כג כי-מצות המלך, עליהם; ואמנה על-המשררים, דבר-יום ביומו.  כד ופתחיה בן-משיזבאל מבני-זרח בן-יהודה, ליד המלך, לכל-דבר, לעם.  כה ואל-החצרים, בשדתם--מבני יהודה, ישבו בקרית הארבע ובנתיה, ובדיבן ובנתיה, וביקבצאל וחצריה.  כו ובישוע ובמלדה, ובבית פלט.  כז ובחצר שועל ובבאר שבע, ובנתיה.  כח ובצקלג ובמכנה, ובבנתיה.  כט ובעין רמון ובצרעה, ובירמות.  ל זנח עדלם, וחצריהם, לכיש ושדתיה, עזקה ובנתיה; ויחנו מבאר-שבע, עד-גיא הנם.  לא ובני בנימן, מגבע, מכמש ועיה, ובית-אל ובנתיה.  לב ענתות נב, ענניה.  לג חצור רמה, גתים.  לד חדיד צבעים, נבלט.  לה לד ואונו, גי החרשים.  לו ומן-הלוים--מחלקות יהודה, לבנימין.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג