תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג


נחמיה פרק ב

א ויהי בחדש ניסן, שנת עשרים לארתחשסתא המלך--יין לפניו; ואשא את-היין ואתנה למלך, ולא-הייתי רע לפניו.  ב ויאמר לי המלך מדוע פניך רעים, ואתה אינך חולה--אין זה, כי-אם רע לב; ואירא, הרבה מאד.  ג ואמר למלך, המלך לעולם יחיה; מדוע לא-ירעו פני, אשר העיר בית-קברות אבתי חרבה, ושעריה, אכלו באש.  {ס}

ד ויאמר לי המלך, על-מה-זה אתה מבקש; ואתפלל, אל-אלהי השמים.  ה ואמר למלך--אם-על-המלך טוב, ואם-ייטב עבדך לפניך:  אשר תשלחני אל-יהודה, אל-עיר קברות אבתי--ואבננה.  ו ויאמר לי המלך והשגל יושבת אצלו, עד-מתי יהיה מהלכך--ומתי תשוב; וייטב לפני-המלך וישלחני, ואתנה לו זמן.  ז ואומר, למלך--אם-על-המלך טוב, אגרות יתנו-לי על-פחוות עבר הנהר:  אשר, יעבירוני, עד אשר-אבוא, אל-יהודה.  ח ואגרת אל-אסף שמר הפרדס אשר למלך, אשר יתן-לי עצים לקרות את-שערי הבירה אשר-לבית ולחומת העיר, ולבית, אשר-אבוא אליו; ויתן-לי המלך, כיד-אלהי הטובה עלי.  ט ואבוא, אל-פחוות עבר הנהר, ואתנה להם, את אגרות המלך; וישלח עמי המלך, שרי חיל ופרשים.  {פ}

י וישמע סנבלט החרני, וטוביה העבד העמני, וירע להם, רעה גדלה:  אשר-בא אדם, לבקש טובה לבני ישראל.  יא ואבוא, אל-ירושלם; ואהי-שם, ימים שלשה.  יב ואקום לילה, אני ואנשים מעט עמי, ולא-הגדתי לאדם, מה אלהי נתן אל-לבי לעשות לירושלם; ובהמה, אין עמי, כי אם-הבהמה, אשר אני רכב בה.  יג ואצאה בשער-הגיא לילה, ואל-פני עין התנין, ואל-שער, האשפת; ואהי שבר בחומת ירושלם, אשר-המפרוצים הם פרוצים, ושעריה, אכלו באש.  יד ואעבר אל-שער העין, ואל-ברכת המלך; ואין-מקום לבהמה, לעבר תחתי.  טו ואהי עלה בנחל לילה, ואהי שבר בחומה; ואשוב, ואבוא בשער הגיא--ואשוב.  טז והסגנים, לא ידעו אנה הלכתי, ומה, אני עשה; וליהודים ולכהנים ולחרים ולסגנים, וליתר עשה המלאכה--עד-כן, לא הגדתי.  יז ואומר אלהם, אתם ראים הרעה אשר אנחנו בה, אשר ירושלם חרבה, ושעריה נצתו באש:  לכו, ונבנה את-חומת ירושלם, ולא-נהיה עוד, חרפה.  יח ואגיד להם את-יד אלהי, אשר-היא טובה עלי, ואף-דברי המלך, אשר אמר-לי; ויאמרו נקום ובנינו, ויחזקו ידיהם לטובה.  {פ}

יט וישמע סנבלט החרני וטביה העבד העמוני, וגשם הערבי, וילעגו לנו, ויבזו עלינו; ויאמרו, מה-הדבר הזה אשר אתם עשים--העל המלך, אתם מרדים.  כ ואשיב אותם דבר, ואומר להם אלהי השמים הוא יצליח לנו, ואנחנו עבדיו, נקום ובנינו; ולכם, אין-חלק וצדקה וזכרון--בירושלם.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - עזרא / נחמיה - הכול
עזרא פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י - נחמיה פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג