תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יהושוע פרק כג

א ויהי, מימים רבים, אחרי אשר-הניח יהוה לישראל מכל-איביהם, מסביב; ויהושע זקן, בא בימים.  ב ויקרא יהושע, לכל-ישראל--לזקניו ולראשיו, ולשפטיו ולשטריו; ויאמר אלהם--אני זקנתי, באתי בימים.  ג ואתם ראיתם, את כל-אשר עשה יהוה אלהיכם לכל-הגוים האלה--מפניכם:  כי יהוה אלהיכם, הוא הנלחם לכם.  ד ראו הפלתי לכם את-הגוים הנשארים האלה, בנחלה--לשבטיכם:  מן-הירדן, וכל-הגוים אשר הכרתי, והים הגדול, מבוא השמש.  ה ויהוה אלהיכם, הוא יהדפם מפניכם, והוריש אתם, מלפניכם; וירשתם, את-ארצם, כאשר דבר יהוה אלהיכם, לכם.  ו וחזקתם מאד--לשמר ולעשות, את כל-הכתוב בספר תורת משה:  לבלתי סור-ממנו, ימין ושמאול.  ז לבלתי-בא בגוים האלה, הנשארים האלה אתכם; ובשם אלהיהם לא-תזכירו, ולא תשביעו, ולא תעבדום, ולא תשתחוו להם.  ח כי אם-ביהוה אלהיכם, תדבקו, כאשר עשיתם, עד היום הזה.  ט ויורש יהוה מפניכם, גוים גדלים ועצומים; ואתם, לא-עמד איש בפניכם, עד, היום הזה.  י איש-אחד מכם, ירדף-אלף:  כי יהוה אלהיכם, הוא הנלחם לכם, כאשר, דבר לכם.  יא ונשמרתם מאד, לנפשתיכם, לאהבה, את-יהוה אלהיכם.  יב כי אם-שוב תשובו, ודבקתם ביתר הגוים האלה, הנשארים האלה, אתכם; והתחתנתם בהם ובאתם בהם, והם בכם.  יג ידוע, תדעו, כי לא יוסיף יהוה אלהיכם להוריש את-הגוים האלה, מלפניכם; והיו לכם לפח ולמוקש, ולשטט בצדיכם ולצננים בעיניכם, עד-אבדכם מעל האדמה הטובה הזאת, אשר נתן לכם יהוה אלהיכם.  יד והנה אנכי הולך היום, בדרך כל-הארץ; וידעתם בכל-לבבכם ובכל-נפשכם, כי לא-נפל דבר אחד מכל הדברים הטובים אשר דבר יהוה אלהיכם עליכם--הכל באו לכם, לא-נפל ממנו דבר אחד.  טו והיה, כאשר-בא עליכם כל-הדבר הטוב, אשר דבר יהוה אלהיכם, אליכם:  כן יביא יהוה עליכם, את כל-הדבר הרע--עד-השמידו אותכם מעל האדמה הטובה הזאת, אשר נתן לכם יהוה אלהיכם.  טז בעברכם את-ברית יהוה אלהיכם, אשר צוה אתכם, והלכתם ועבדתם אלהים אחרים, והשתחויתם להם--וחרה אף-יהוה, בכם, ואבדתם מהרה, מעל הארץ הטובה אשר נתן לכם.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד