תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יהושוע פרק ג

א וישכם יהושע בבקר ויסעו מהשטים, ויבאו עד-הירדן--הוא, וכל-בני ישראל; וילנו שם, טרם יעברו.  ב ויהי, מקצה שלשת ימים; ויעברו השטרים, בקרב המחנה.  ג ויצוו, את-העם לאמר, כראתכם את ארון ברית-יהוה אלהיכם, והכהנים הלוים נשאים אתו--ואתם, תסעו ממקומכם, והלכתם, אחריו.  ד אך רחוק יהיה, ביניכם ובניו, כאלפים אמה, במדה:  אל-תקרבו אליו, למען אשר-תדעו את-הדרך אשר תלכו-בה--כי לא עברתם בדרך, מתמול שלשום.  {פ}

ה ויאמר יהושע אל-העם, התקדשו:  כי מחר, יעשה יהוה בקרבכם--נפלאות.  ו ויאמר יהושע, אל-הכהנים לאמר, שאו את-ארון הברית, ועברו לפני העם; וישאו את-ארון הברית, וילכו לפני העם.  {ס}

ז ויאמר יהוה, אל-יהושע, היום הזה אחל גדלך, בעיני כל-ישראל:  אשר, ידעון, כי כאשר הייתי עם-משה, אהיה עמך.  ח ואתה, תצוה את-הכהנים, נשאי ארון-הברית, לאמר:  כבאכם, עד-קצה מי הירדן, בירדן, תעמדו.  {פ}

ט ויאמר יהושע, אל-בני ישראל:  גשו הנה--ושמעו, את-דברי יהוה אלהיכם.  י ויאמר יהושע--בזאת תדעון, כי אל חי בקרבכם; והורש יוריש מפניכם את-הכנעני ואת-החתי ואת-החוי, ואת-הפרזי ואת-הגרגשי, והאמרי, והיבוסי.  יא הנה ארון הברית, אדון כל-הארץ, עבר לפניכם, בירדן.  יב ועתה, קחו לכם שני עשר איש, משבטי, ישראל--איש-אחד איש-אחד, לשבט.  יג והיה כנוח כפות רגלי הכהנים נשאי ארון יהוה אדון כל-הארץ, במי הירדן, מי הירדן יכרתון, המים הירדים מלמעלה; ויעמדו, נד אחד.  יד ויהי, בנסע העם מאהליהם, לעבר, את-הירדן; והכהנים, נשאי הארון הברית--לפני העם.  טו וכבוא נשאי הארון, עד-הירדן, ורגלי הכהנים נשאי הארון, נטבלו בקצה המים; והירדן, מלא על-כל-גדותיו, כל, ימי קציר.  טז ויעמדו המים הירדים מלמעלה קמו נד-אחד, הרחק מאד באדם מאדם העיר אשר מצד צרתן, והירדים על ים הערבה ים-המלח, תמו נכרתו; והעם עברו, נגד יריחו.  יז ויעמדו הכהנים נשאי הארון ברית-יהוה בחרבה, בתוך הירדן--הכן; וכל-ישראל, עברים בחרבה, עד אשר-תמו כל-הגוי, לעבר את-הירדן.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד