תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יהושוע פרק יב

א ואלה מלכי הארץ, אשר הכו בני-ישראל וירשו את-ארצם, בעבר הירדן, מזרחה השמש--מנחל ארנון עד-הר חרמון, וכל-הערבה מזרחה.  ב סיחון מלך האמרי, היושב בחשבון--משל מערוער אשר על-שפת-נחל ארנון ותוך הנחל, וחצי הגלעד, ועד יבק הנחל, גבול בני עמון.  ג והערבה עד-ים כנרות מזרחה, ועד ים הערבה ים-המלח מזרחה, דרך, בית הישמות; ומתימן--תחת, אשדות הפסגה.  ד וגבול, עוג מלך הבשן, מיתר, הרפאים--היושב בעשתרות, ובאדרעי.  ה ומשל בהר חרמון ובסלכה, ובכל-הבשן, עד-גבול הגשורי, והמעכתי; וחצי, הגלעד--גבול, סיחון מלך-חשבון.  ו משה עבד-יהוה ובני ישראל, הכום; ויתנה משה עבד-יהוה ירשה, לראובני ולגדי, ולחצי, שבט המנשה.  {ס}

ז ואלה מלכי הארץ אשר הכה יהושע ובני ישראל, בעבר הירדן ימה, מבעל גד בבקעת הלבנון, ועד-ההר החלק העלה שעירה; ויתנה יהושע לשבטי ישראל, ירשה--כמחלקתם.  ח בהר ובשפלה, ובערבה ובאשדות, ובמדבר, ובנגב--החתי, האמרי, והכנעני הפרזי, החוי והיבוסי.  {ש}

ט מלך יריחו,  {ס}  אחד;  {ס}  מלך העי אשר-מצד בית-אל, אחד.  {ר}
י מלך ירושלם  {ס}  אחד,  {ס}  מלך חברון  {ס}  אחד.  {ר}
יא מלך ירמות  {ס}  אחד,  {ס}  מלך לכיש  {ס}  אחד.  {ר}
יב מלך עגלון  {ס}  אחד,  {ס}  מלך גזר  {ס}  אחד.  {ר}
יג מלך דבר  {ס}  אחד,  {ס}  מלך גדר  {ס}  אחד.  {ר}
יד מלך חרמה  {ס}  אחד,  {ס}  מלך ערד  {ס}  אחד.  {ר}
טו מלך לבנה  {ס}  אחד,  {ס}  מלך עדלם  {ס}  אחד.  {ר}
טז מלך מקדה  {ס}  אחד,  {ס}  מלך בית-אל  {ס}  אחד.  {ר}
יז מלך תפוח  {ס}  אחד,  {ס}  מלך חפר  {ס}  אחד.  {ר}
יח מלך אפק  {ס}  אחד,  {ס}  מלך לשרון  {ס}  אחד.  {ר}
יט מלך מדון  {ס}  אחד,  {ס}  מלך חצור  {ס}  אחד.  {ר}
כ מלך שמרון מראון  {ס}  אחד,  {ס}  מלך אכשף  {ס}  אחד.  {ר}
כא מלך תענך  {ס}  אחד,  {ס}  מלך מגדו  {ס}  אחד.  {ר}
כב מלך קדש  {ס}  אחד,  {ס}  מלך-יקנעם לכרמל  {ס}  אחד.  {ר}
כג מלך דור לנפת דור,  {ס}  אחד;  {ס}  מלך-גוים לגלגל,  {ס}  אחד.  {ר}
כד מלך תרצה,  {ס}  אחד;  {ס}  כל-מלכים, שלשים  {ס}  ואחד.  {ר}
{ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד