תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יהושוע פרק יז

א ויהי הגורל למטה מנשה, כי-הוא בכור יוסף--למכיר בכור מנשה אבי הגלעד, כי הוא היה איש מלחמה, ויהי-לו, הגלעד והבשן.  ב ויהי לבני מנשה הנותרים, למשפחתם--לבני אביעזר ולבני-חלק ולבני אשריאל ולבני-שכם, ולבני-חפר ולבני שמידע; אלה בני מנשה בן-יוסף, הזכרים--למשפחתם.  ג ולצלפחד בן-חפר בן-גלעד בן-מכיר בן-מנשה, לא-היו לו בנים--כי אם-בנות; ואלה, שמות בנתיו--מחלה ונעה, חגלה מלכה ותרצה.  ד ותקרבנה לפני אלעזר הכהן ולפני יהושע בן-נון, ולפני הנשיאים לאמר, יהוה צוה את-משה, לתת-לנו נחלה בתוך אחינו; ויתן להם אל-פי יהוה, נחלה, בתוך, אחי אביהן.  ה ויפלו חבלי-מנשה, עשרה--לבד מארץ הגלעד, והבשן, אשר, מעבר לירדן.  ו כי בנות מנשה, נחלו נחלה בתוך בניו; וארץ, הגלעד, היתה, לבני-מנשה הנותרים.  ז ויהי גבול-מנשה, מאשר, המכמתת, אשר על-פני שכם; והלך הגבול אל-הימין, אל-ישבי עין תפוח.  ח למנשה, היתה ארץ תפוח; ותפוח אל-גבול מנשה, לבני אפרים.  ט וירד הגבול נחל קנה נגבה לנחל, ערים האלה לאפרים, בתוך, ערי מנשה; וגבול מנשה מצפון לנחל, ויהי תצאתיו הימה.  י נגבה לאפרים, וצפונה למנשה, ויהי הים, גבולו; ובאשר יפגעון מצפון, וביששכר ממזרח.  יא ויהי למנשה ביששכר ובאשר, בית-שאן ובנותיה ויבלעם ובנותיה ואת-ישבי דאר ובנותיה וישבי עין-דר ובנותיה, וישבי תענך ובנתיה, וישבי מגדו ובנותיה--שלשת, הנפת.  יב ולא יכלו בני מנשה, להוריש את-הערים האלה; ויואל, הכנעני, לשבת, בארץ הזאת.  יג ויהי, כי חזקו בני ישראל, ויתנו את-הכנעני, למס; והורש, לא הורישו.  {ס}

יד וידברו בני יוסף, את-יהושע לאמר:  מדוע נתתה לי נחלה, גורל אחד וחבל אחד, ואני עם-רב, עד אשר-עד-כה ברכני יהוה.  טו ויאמר אליהם יהושע, אם-עם-רב אתה עלה לך היערה, ובראת לך שם, בארץ הפרזי והרפאים:  כי-אץ לך, הר-אפרים.  טז ויאמרו בני יוסף, לא-ימצא לנו ההר; ורכב ברזל, בכל-הכנעני הישב בארץ-העמק, לאשר בבית-שאן ובנותיה, ולאשר בעמק יזרעאל.  יז ויאמר יהושע אל-בית יוסף, לאפרים ולמנשה לאמר:  עם-רב אתה, וכח גדול לך--לא-יהיה לך, גורל אחד.  יח כי הר יהיה-לך, כי-יער הוא, ובראתו, והיה לך תצאתיו:  כי-תוריש את-הכנעני, כי רכב ברזל לו--כי חזק, הוא.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד