תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יהושוע פרק כ

א וידבר יהוה, אל-יהושע לאמר.  ב דבר אל-בני ישראל, לאמר:  תנו לכם את-ערי המקלט, אשר-דברתי אליכם ביד-משה.  ג לנוס שמה רוצח, מכה-נפש בשגגה בבלי-דעת; והיו לכם למקלט, מגאל הדם.  ד ונס אל-אחת מהערים האלה, ועמד פתח שער העיר, ודבר באזני זקני העיר-ההיא, את-דבריו; ואספו אתו העירה אליהם, ונתנו-לו מקום וישב עמם.  ה וכי ירדף גאל הדם, אחריו, ולא-יסגרו את-הרצח, בידו:  כי בבלי-דעת הכה את-רעהו, ולא-שנא הוא לו מתמול שלשום.  ו וישב בעיר ההיא, עד-עמדו לפני העדה למשפט, עד-מות הכהן הגדול, אשר יהיה בימים ההם; אז ישוב הרוצח, ובא אל-עירו ואל-ביתו--אל-העיר, אשר-נס משם.  ז ויקדשו את-קדש בגליל, בהר נפתלי, ואת-שכם, בהר אפרים; ואת-קרית ארבע היא חברון, בהר יהודה.  ח ומעבר לירדן יריחו, מזרחה, נתנו את-בצר במדבר במישר, ממטה ראובן; ואת-ראמת בגלעד ממטה-גד, ואת-גלון גולן בבשן ממטה מנשה.  ט אלה היו ערי המועדה לכל בני ישראל, ולגר הגר בתוכם, לנוס שמה, כל-מכה-נפש בשגגה; ולא ימות, ביד גאל הדם, עד-עמדו, לפני העדה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד