תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יהושוע פרק יא

א ויהי, כשמע יבין מלך-חצור; וישלח, אל-יובב מלך מדון, ואל-מלך שמרון, ואל-מלך אכשף.  ב ואל-המלכים אשר מצפון, בהר ובערבה נגב כנרות--ובשפלה; ובנפות דור, מים.  ג הכנעני ממזרח ומים, והאמרי והחתי והפרזי והיבוסי בהר; והחוי תחת חרמון, בארץ המצפה.  ד ויצאו הם, וכל-מחניהם עמם--עם-רב, כחול אשר על-שפת-הים לרב; וסוס ורכב, רב-מאד.  ה ויועדו, כל המלכים האלה; ויבאו ויחנו יחדו, אל-מי מרום, להלחם, עם-ישראל.  {פ}

ו ויאמר יהוה אל-יהושע, אל-תירא מפניהם--כי-מחר כעת הזאת אנכי נתן את-כלם חללים, לפני ישראל; את-סוסיהם תעקר, ואת-מרכבתיהם תשרף באש.  ז ויבא יהושע וכל-עם המלחמה עמו עליהם, על-מי מרום--פתאם; ויפלו, בהם.  ח ויתנם יהוה ביד-ישראל, ויכום, וירדפום עד-צידון רבה ועד משרפות מים, ועד-בקעת מצפה מזרחה; ויכם, עד-בלתי השאיר-להם שריד.  ט ויעש להם יהושע, כאשר אמר-לו יהוה:  את-סוסיהם עקר, ואת-מרכבתיהם שרף באש.  {ס}

י וישב יהושע בעת ההיא, וילכד את-חצור, ואת-מלכה, הכה בחרב:  כי-חצור לפנים--היא, ראש כל-הממלכות האלה.  יא ויכו את-כל-הנפש אשר-בה לפי-חרב, החרם--לא נותר, כל-נשמה; ואת-חצור, שרף באש.  יב ואת-כל-ערי המלכים-האלה ואת-כל-מלכיהם לכד יהושע, ויכם לפי-חרב--החרים אותם:  כאשר צוה, משה עבד יהוה.  יג רק כל-הערים, העמדות על-תלם--לא שרפם, ישראל:  זולתי את-חצור לבדה, שרף יהושע.  יד וכל שלל הערים האלה, והבהמה, בזזו להם, בני ישראל:  רק את-כל-האדם הכו לפי-חרב, עד-השמדם אותם--לא השאירו, כל-נשמה.  טו כאשר צוה יהוה את-משה עבדו, כן-צוה משה את-יהושע; וכן, עשה יהושע--לא-הסיר דבר, מכל אשר-צוה יהוה את-משה.  טז ויקח יהושע את-כל-הארץ הזאת, ההר ואת-כל-הנגב ואת כל-ארץ הגשן, ואת-השפלה, ואת-הערבה; ואת-הר ישראל, ושפלתה.  יז מן-ההר החלק, העולה שעיר, ועד-בעל גד בבקעת הלבנון, תחת הר-חרמון; ואת כל-מלכיהם לכד, ויכם וימיתם.  יח ימים רבים, עשה יהושע את-כל-המלכים האלה--מלחמה.  יט לא-היתה עיר, אשר השלימה אל-בני ישראל, בלתי החוי, ישבי גבעון:  את-הכל, לקחו במלחמה.  כ כי מאת יהוה היתה לחזק את-לבם לקראת המלחמה את-ישראל, למען החרימם, לבלתי היות-להם, תחנה:  כי למען השמידם, כאשר צוה יהוה את-משה.  {ס}

כא ויבא יהושע בעת ההיא, ויכרת את-הענקים מן-ההר מן-חברון מן-דבר מן-ענב, ומכל הר יהודה, ומכל הר ישראל:  עם-עריהם, החרימם יהושע.  כב לא-נותר ענקים, בארץ בני ישראל:  רק, בעזה בגת ובאשדוד--נשארו.  כג ויקח יהושע את-כל-הארץ, ככל אשר דבר יהוה אל-משה, ויתנה יהושע לנחלה לישראל כמחלקתם, לשבטיהם; והארץ שקטה, ממלחמה.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד