תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יהושוע פרק יח

א ויקהלו כל-עדת בני-ישראל, שלה, וישכינו שם, את-אהל מועד; והארץ נכבשה, לפניהם.  ב ויותרו בבני ישראל, אשר לא-חלקו את-נחלתם--שבעה, שבטים.  ג ויאמר יהושע, אל-בני ישראל:  עד-אנה, אתם מתרפים, לבוא לרשת את-הארץ, אשר נתן לכם יהוה אלהי אבותיכם.  ד הבו לכם שלשה אנשים, לשבט; ואשלחם, ויקמו ויתהלכו בארץ ויכתבו אותה לפי נחלתם--ויבאו אלי.  ה והתחלקו אתה, לשבעה חלקים:  יהודה יעמד על-גבולו, מנגב, ובית יוסף יעמדו על-גבולם, מצפון.  ו ואתם תכתבו את-הארץ, שבעה חלקים, והבאתם אלי, הנה; ויריתי לכם גורל פה, לפני יהוה אלהינו.  ז כי אין-חלק ללוים בקרבכם, כי-כהנת יהוה נחלתו; וגד וראובן וחצי שבט המנשה לקחו נחלתם, מעבר לירדן מזרחה, אשר נתן להם, משה עבד יהוה.  ח ויקמו האנשים, וילכו; ויצו יהושע את-ההלכים לכתב את-הארץ לאמר, לכו והתהלכו בארץ וכתבו אותה ושובו אלי, ופה אשליך לכם גורל לפני יהוה, בשלה.  ט וילכו האנשים ויעברו בארץ, ויכתבוה לערים לשבעה חלקים על-ספר; ויבאו אל-יהושע אל-המחנה, שלה.  י וישלך להם יהושע גורל בשלה, לפני יהוה; ויחלק-שם יהושע את-הארץ לבני ישראל, כמחלקתם.  {פ}

יא ויעל, גורל מטה בני-בנימן--למשפחתם; ויצא, גבול גורלם, בין בני יהודה, ובין בני יוסף.  יב ויהי להם הגבול לפאת צפונה, מן-הירדן; ועלה הגבול אל-כתף יריחו מצפון, ועלה בהר ימה, והיה והיו תצאתיו, מדברה בית און.  יג ועבר משם הגבול לוזה, אל-כתף לוזה נגבה--היא, בית-אל; וירד הגבול, עטרות אדר, על-ההר, אשר מנגב לבית-חרון תחתון.  יד ותאר הגבול ונסב לפאת-ים נגבה, מן-ההר אשר על-פני בית-חרון נגבה, והיה והיו תצאתיו אל-קרית-בעל היא קרית יערים, עיר בני יהודה; זאת, פאת-ים.  טו ופאת-נגבה, מקצה קרית יערים; ויצא הגבול, ימה, ויצא, אל-מעין מי נפתוח.  טז וירד הגבול אל-קצה ההר, אשר על-פני גי בן-הנם, אשר בעמק רפאים, צפונה; וירד גי הנם אל-כתף היבוסי, נגבה, וירד, עין רגל.  יז ותאר מצפון, ויצא עין שמש, ויצא אל-גלילות, אשר-נכח מעלה אדמים; וירד, אבן בהן בן-ראובן.  יח ועבר אל-כתף מול-הערבה, צפונה; וירד, הערבתה.  יט ועבר הגבול אל-כתף בית-חגלה, צפונה, והיה והיו תצאותיו תצאות הגבול אל-לשון ים-המלח צפונה, אל-קצה הירדן נגבה; זה, גבול נגב.  כ והירדן יגבל-אתו, לפאת-קדמה:  זאת נחלת בני בנימן לגבולתיה, סביב--למשפחתם.  {פ}

כא והיו הערים, למטה בני בנימן--למשפחותיהם:  יריחו ובית-חגלה, ועמק קציץ.  כב ובית הערבה וצמרים, ובית-אל.  כג והעוים והפרה, ועפרה.  כד וכפר העמני העמנה והעפני, וגבע:  ערים שתים-עשרה, וחצריהן.  כה גבעון והרמה, ובארות.  כו והמצפה והכפירה, והמצה.  כז ורקם וירפאל, ותראלה.  כח וצלע האלף והיבוסי היא ירושלם, גבעת קרית--ערים ארבע-עשרה, וחצריהן:  זאת נחלת בני-בנימן, למשפחתם.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד