תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יהושוע פרק יג

א ויהושע זקן, בא בימים; ויאמר יהוה אליו, אתה זקנתה באת בימים, והארץ נשארה הרבה-מאד, לרשתה.  ב זאת הארץ, הנשארת:  כל-גלילות הפלשתים, וכל-הגשורי.  ג מן-השיחור אשר על-פני מצרים, ועד גבול עקרון צפונה--לכנעני, תחשב; חמשת סרני פלשתים, העזתי והאשדודי האשקלוני הגתי, והעקרוני, והעוים.  ד מתימן כל-ארץ הכנעני, ומערה אשר לצידנים--עד-אפקה:  עד, גבול האמרי.  ה והארץ הגבלי, וכל-הלבנון מזרח השמש, מבעל גד, תחת הר-חרמון--עד, לבוא חמת.  ו כל-ישבי ההר מן-הלבנון עד-משרפת מים, כל-צידנים--אנכי אורישם, מפני בני ישראל:  רק הפלה לישראל, בנחלה, כאשר, צויתיך.  ז ועתה, חלק את-הארץ הזאת בנחלה--לתשעת השבטים; וחצי, השבט המנשה.  ח עמו, הראובני והגדי, לקחו, נחלתם--אשר נתן להם משה, בעבר הירדן מזרחה, כאשר נתן להם, משה עבד יהוה.  ט מערוער אשר על-שפת-נחל ארנון והעיר אשר בתוך-הנחל, וכל-המישר מידבא--עד-דיבון.  י וכל, ערי סיחון מלך האמרי, אשר מלך, בחשבון--עד-גבול, בני עמון.  יא והגלעד וגבול הגשורי והמעכתי, וכל הר חרמון וכל-הבשן--עד-סלכה.  יב כל-ממלכות עוג בבשן, אשר-מלך בעשתרות ובאדרעי:  הוא נשאר מיתר הרפאים, ויכם משה וירשם.  יג ולא הורישו בני ישראל, את-הגשורי ואת-המעכתי; וישב גשור ומעכת בקרב ישראל, עד היום הזה.  יד רק לשבט הלוי, לא נתן נחלה:  אשי יהוה אלהי ישראל, הוא נחלתו, כאשר, דבר-לו.  {פ}

טו ויתן משה, למטה בני-ראובן למשפחתם.  טז ויהי להם הגבול, מערוער אשר על-שפת-נחל ארנון והעיר אשר בתוך-הנחל וכל-המישר--על-מידבא.  יז חשבון וכל-עריה, אשר במישר; דיבן ובמות בעל, ובית בעל מעון.  יח ויהצה וקדמת, ומפעת.  יט וקריתים ושבמה, וצרת השחר בהר העמק.  כ ובית פעור ואשדות הפסגה, ובית הישמות.  כא וכל, ערי המישר, וכל-ממלכות סיחון מלך האמרי, אשר מלך בחשבון:  אשר הכה משה אתו ואת-נשיאי מדין, את-אוי ואת-רקם ואת-צור ואת-חור ואת-רבע, נסיכי סיחון, ישבי הארץ.  כב ואת-בלעם בן-בעור, הקוסם--הרגו בני-ישראל בחרב, אל-חלליהם.  כג ויהי, גבול בני ראובן--הירדן, וגבול:  זאת נחלת בני-ראובן למשפחותם, הערים וחצריהן.  {פ}

כד ויתן משה למטה-גד, לבני-גד למשפחתם.  כה ויהי להם, הגבול--יעזר וכל-ערי הגלעד, וחצי ארץ בני עמון:  עד-ערוער, אשר על-פני רבה.  כו ומחשבון עד-רמת המצפה, ובטנים; וממחנים, עד-גבול לדבר.  כז ובעמק בית הרם ובית נמרה וסכות וצפון, יתר ממלכות סיחון מלך חשבון, הירדן, וגבל--עד-קצה ים-כנרת, עבר הירדן מזרחה.  כח זאת נחלת בני-גד, למשפחתם, הערים, וחצריהם.  {ס}

כט ויתן משה, לחצי שבט מנשה; ויהי, לחצי מטה בני-מנשה--למשפחותם.  ל ויהי גבולם, ממחנים כל-הבשן כל-ממלכות עוג מלך-הבשן וכל-חות יאיר אשר בבשן--ששים עיר.  לא וחצי הגלעד ועשתרות ואדרעי, ערי ממלכות עוג בבשן, לבני מכיר בן-מנשה, לחצי בני-מכיר למשפחותם.  לב אלה, אשר-נחל משה בערבות מואב, מעבר לירדן יריחו, מזרחה.  {פ}

לג ולשבט, הלוי--לא-נתן משה, נחלה:  יהוה אלהי ישראל, הוא נחלתם, כאשר, דבר להם.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד