תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יהושוע פרק יט

א ויצא הגורל השני, לשמעון--למטה בני-שמעון, למשפחותם; ויהי, נחלתם, בתוך, נחלת בני-יהודה.  ב ויהי להם, בנחלתם--באר-שבע ושבע, ומולדה.  ג וחצר שועל ובלה, ועצם.  ד ואלתולד ובתול, וחרמה.  ה וצקלג ובית-המרכבות, וחצר סוסה.  ו ובית לבאות, ושרוחן:  ערים שלש-עשרה, וחצריהן.  ז עין רמון, ועתר ועשן:  ערים ארבע, וחצריהן.  ח וכל-החצרים, אשר סביבות הערים האלה, עד-בעלת באר, ראמת נגב:  זאת, נחלת מטה בני-שמעון--למשפחתם.  ט מחבל בני יהודה, נחלת בני שמעון:  כי-היה חלק בני-יהודה, רב מהם, וינחלו בני-שמעון, בתוך נחלתם.  {פ}

י ויעל הגורל השלישי, לבני זבולן למשפחתם; ויהי גבול נחלתם, עד-שריד.  יא ועלה גבולם לימה ומרעלה, ופגע בדבשת; ופגע, אל-הנחל, אשר, על-פני יקנעם.  יב ושב משריד, קדמה מזרח השמש, על-גבול כסלת, תבר; ויצא אל-הדברת, ועלה יפיע.  יג ומשם עבר קדמה מזרחה, גתה חפר עתה קצין; ויצא רמון המתאר, הנעה.  יד ונסב אתו הגבול, מצפון חנתן; והיו, תצאתיו, גי, יפתח-אל.  טו וקטת ונהלל ושמרון, וידאלה ובית לחם:  ערים שתים-עשרה, וחצריהן.  טז זאת נחלת בני-זבולן, למשפחותם--הערים האלה, וחצריהן.  {פ}

יז ליששכר--יצא, הגורל הרביעי:  לבני יששכר, למשפחותם.  יח ויהי, גבולם--יזרעאלה והכסולת, ושונם.  יט וחפרים ושיאן, ואנחרת.  כ והרבית וקשיון, ואבץ.  כא ורמת ועין-גנים ועין חדה, ובית פצץ.  כב ופגע הגבול בתבור ושחצומה ושחצימה ובית שמש, והיו תצאות גבולם הירדן:  ערים שש-עשרה, וחצריהן.  כג זאת, נחלת מטה בני-יששכר--למשפחתם:  הערים, וחצריהן.  {פ}

כד ויצא הגורל החמישי, למטה בני-אשר למשפחותם.  כה ויהי, גבולם--חלקת וחלי, ובטן ואכשף.  כו ואלמלך ועמעד, ומשאל; ופגע בכרמל הימה, ובשיחור לבנת.  כז ושב מזרח השמש, בית דגן, ופגע בזבלון ובגי יפתח-אל צפונה בית העמק, ונעיאל; ויצא אל-כבול, משמאל.  כח ועברן ורחב, וחמון וקנה, עד, צידון רבה.  כט ושב הגבול הרמה, ועד-עיר מבצר-צר; ושב הגבול חסה, ויהיו והיו תצאתיו הימה מחבל אכזיבה.  ל ועמה ואפק, ורחב:  ערים עשרים ושתים, וחצריהן.  לא זאת, נחלת מטה בני-אשר--למשפחתם:  הערים האלה, וחצריהן.  {פ}

לב לבני נפתלי, יצא הגורל הששי--לבני נפתלי, למשפחתם.  לג ויהי גבולם, מחלף מאלון בצעננים ואדמי הנקב ויבנאל--עד-לקום; ויהי תצאתיו, הירדן.  לד ושב הגבול ימה אזנות תבור, ויצא משם חוקקה; ופגע בזבלון מנגב, ובאשר פגע מים, וביהודה, הירדן מזרח השמש.  לה וערי, מבצר--הצדים צר, וחמת רקת וכנרת.  לו ואדמה והרמה, וחצור.  לז וקדש ואדרעי, ועין חצור.  לח ויראון, ומגדל-אל, חרם ובית-ענת, ובית שמש:  ערים תשע-עשרה, וחצריהן.  לט זאת, נחלת מטה בני-נפתלי--למשפחתם:  הערים, וחצריהן.  {פ}

מ למטה בני-דן, למשפחתם, יצא, הגורל השביעי.  מא ויהי, גבול נחלתם--צרעה ואשתאול, ועיר שמש.  מב ושעלבין ואילון, ויתלה.  מג ואילון ותמנתה, ועקרון.  מד ואלתקה וגבתון, ובעלת.  מה ויהד ובני-ברק, וגת-רמון.  מו ומי הירקון, והרקון; עם-הגבול, מול יפו.  מז ויצא גבול-בני-דן, מהם; ויעלו בני-דן וילחמו עם-לשם וילכדו אותה ויכו אותה לפי-חרב, וירשו אותה וישבו בה, ויקראו ללשם דן, כשם דן אביהם.  מח זאת, נחלת מטה בני-דן--למשפחתם:  הערים האלה, וחצריהן.  {ס}

מט ויכלו לנחל-את-הארץ, לגבולתיה; ויתנו בני-ישראל נחלה ליהושע בן-נון, בתוכם.  נ על-פי יהוה נתנו לו, את-העיר אשר שאל--את-תמנת-סרח, בהר אפרים; ויבנה את-העיר, וישב בה.  נא אלה הנחלת אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן-נון וראשי האבות למטות בני-ישראל בגורל בשלה, לפני יהוה--פתח, אהל מועד; ויכלו, מחלק את-הארץ.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד