תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יהושוע פרק יד

א ואלה אשר-נחלו בני-ישראל, בארץ כנען--אשר נחלו אותם, אלעזר הכהן ויהושע בן-נון, וראשי אבות המטות, לבני ישראל.  ב בגורל, נחלתם, כאשר צוה יהוה ביד-משה, לתשעת המטות וחצי המטה.  ג כי-נתן משה נחלת שני המטות, וחצי המטה, מעבר, לירדן; וללוים--לא-נתן נחלה, בתוכם.  ד כי-היו בני-יוסף שני מטות, מנשה ואפרים; ולא-נתנו חלק ללוים בארץ, כי אם-ערים לשבת, ומגרשיהם, למקניהם ולקנינם.  ה כאשר צוה יהוה את-משה, כן עשו בני ישראל; ויחלקו, את-הארץ.  {פ}

ו ויגשו בני-יהודה אל-יהושע, בגלגל, ויאמר אליו, כלב בן-יפנה הקנזי:  אתה ידעת את-הדבר אשר-דבר יהוה אל-משה איש-האלהים, על אדותי ועל אדותיך--בקדש ברנע.  ז בן-ארבעים שנה אנכי, בשלח משה עבד-יהוה אתי מקדש ברנע--לרגל את-הארץ; ואשב אתו דבר, כאשר עם-לבבי.  ח ואחי אשר עלו עמי, המסיו את-לב העם; ואנכי מלאתי, אחרי יהוה אלהי.  ט וישבע משה, ביום ההוא לאמר, אם-לא הארץ אשר דרכה רגלך בה, לך תהיה לנחלה ולבניך עד-עולם:  כי מלאת, אחרי יהוה אלהי.  י ועתה, הנה החיה יהוה אותי כאשר דבר, זה ארבעים וחמש שנה מאז דבר יהוה את-הדבר הזה אל-משה, אשר-הלך ישראל במדבר; ועתה הנה אנכי היום, בן-חמש ושמנים שנה.  יא עודני היום חזק, כאשר ביום שלח אותי משה--ככחי אז, וככחי עתה:  למלחמה, ולצאת ולבוא.  יב ועתה, תנה-לי את-ההר הזה, אשר-דבר יהוה, ביום ההוא:  כי אתה-שמעת ביום ההוא כי-ענקים שם, וערים גדלות בצרות--אולי יהוה אותי והורשתים, כאשר דבר יהוה.  יג ויברכהו, יהושע; ויתן את-חברון לכלב בן-יפנה, לנחלה.  יד על-כן היתה-חברון לכלב בן-יפנה הקנזי, לנחלה, עד, היום הזה--יען, אשר מלא, אחרי, יהוה אלהי ישראל.  טו ושם חברון לפנים קרית ארבע, האדם הגדול בענקים הוא; והארץ שקטה, ממלחמה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד