תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יהושוע פרק ט

א ויהי כשמע כל-המלכים אשר בעבר הירדן בהר ובשפלה, ובכל חוף הים הגדול, אל-מול, הלבנון--החתי, והאמרי, הכנעני הפרזי, החוי והיבוסי.  ב ויתקבצו יחדו, להלחם עם-יהושע ועם-ישראל--פה, אחד.  {פ}

ג וישבי גבעון שמעו, את אשר עשה יהושע ליריחו--ולעי.  ד ויעשו גם-המה בערמה, וילכו ויצטירו; ויקחו שקים בלים, לחמוריהם, ונאדות יין בלים, ומבקעים ומצררים.  ה ונעלות בלות ומטלאות ברגליהם, ושלמות בלות עליהם; וכל לחם צידם, יבש היה נקדים.  ו וילכו אל-יהושע אל-המחנה, הגלגל; ויאמרו אליו ואל-איש ישראל, מארץ רחוקה באנו, ועתה, כרתו-לנו ברית.  ז ויאמרו ויאמר איש-ישראל, אל-החוי:  אולי, בקרבי אתה יושב, ואיך, אכרות- אכרת- לך ברית.  ח ויאמרו אל-יהושע, עבדיך אנחנו; ויאמר אליהם יהושע מי אתם, ומאין תבאו.  ט ויאמרו אליו, מארץ רחוקה מאד באו עבדיך, לשם, יהוה אלהיך:  כי-שמענו שמעו, ואת כל-אשר עשה במצרים.  י ואת כל-אשר עשה, לשני מלכי האמרי, אשר, בעבר הירדן--לסיחון מלך חשבון, ולעוג מלך-הבשן אשר בעשתרות.  יא ויאמרו אלינו זקינינו וכל-ישבי ארצנו לאמר, קחו בידכם צידה לדרך, ולכו, לקראתם; ואמרתם אליהם עבדיכם אנחנו, ועתה כרתו-לנו ברית.  יב זה לחמנו, חם הצטידנו אתו מבתינו, ביום צאתנו, ללכת אליכם; ועתה הנה יבש, והיה נקדים.  יג ואלה נאדות היין אשר מלאנו חדשים, והנה התבקעו; ואלה שלמותינו, ונעלינו, בלו, מרב הדרך מאד.  יד ויקחו האנשים, מצידם; ואת-פי יהוה, לא שאלו.  טו ויעש להם יהושע שלום, ויכרת להם ברית לחיותם; וישבעו להם, נשיאי העדה.  טז ויהי, מקצה שלשת ימים, אחרי, אשר-כרתו להם ברית; וישמעו, כי-קרבים הם אליו, ובקרבו, הם ישבים.  יז ויסעו בני-ישראל, ויבאו אל-עריהם--ביום השלישי; ועריהם גבעון והכפירה, ובארות וקרית יערים.  יח ולא הכום, בני ישראל, כי-נשבעו להם נשיאי העדה, ביהוה אלהי ישראל; וילנו כל-העדה, על-הנשיאים.  יט ויאמרו כל-הנשיאים, אל-כל-העדה, אנחנו נשבענו להם, ביהוה אלהי ישראל; ועתה, לא נוכל לנגע בהם.  כ זאת נעשה להם, והחיה אותם; ולא-יהיה עלינו קצף, על-השבועה אשר-נשבענו להם.  כא ויאמרו אליהם הנשיאים, יחיו; ויהיו חטבי עצים ושאבי-מים, לכל-העדה, כאשר דברו להם, הנשיאים.  כב ויקרא להם יהושע, וידבר אליהם לאמר:  למה רמיתם אתנו לאמר, רחוקים אנחנו מכם מאד, ואתם, בקרבנו ישבים.  כג ועתה, ארורים אתם; ולא-יכרת מכם עבד, וחטבי עצים ושאבי-מים--לבית אלהי.  כד ויענו את-יהושע ויאמרו, כי הגד הגד לעבדיך את אשר צוה יהוה אלהיך את-משה עבדו, לתת לכם את-כל-הארץ, ולהשמיד את-כל-ישבי הארץ מפניכם; ונירא מאד לנפשתינו מפניכם, ונעשה את-הדבר הזה.  כה ועתה, הננו בידך:  כטוב וכישר בעיניך לעשות לנו, עשה.  כו ויעש להם, כן; ויצל אותם מיד בני-ישראל, ולא הרגום.  כז ויתנם יהושע ביום ההוא, חטבי עצים ושאבי מים--לעדה; ולמזבח יהוה עד-היום הזה, אל-המקום אשר יבחר.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד