תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שופטים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא


שופטים פרק ד

א ויוסיפו בני ישראל, לעשות הרע בעיני יהוה; ואהוד, מת.  ב וימכרם יהוה, ביד יבין מלך-כנען, אשר מלך, בחצור; ושר-צבאו, סיסרא, והוא יושב, בחרושת הגויים.  ג ויצעקו בני-ישראל, אל-יהוה:  כי תשע מאות רכב-ברזל, לו, והוא לחץ את-בני ישראל בחוזקה, עשרים שנה.  {פ}

ד ודבורה אישה נביאה, אשת לפידות--היא שופטה את-ישראל, בעת ההיא.  ה והיא יושבת תחת-תומר דבורה, בין הרמה ובין בית-אל--בהר אפריים; ויעלו אליה בני ישראל, למשפט.  ו ותשלח, ותקרא לברק בן-אבינועם, מקדש, נפתלי; ותאמר אליו הלוא ציווה יהוה אלוהי-ישראל, לך ומשכת בהר תבור, ולקחת עימך עשרת אלפים איש, מבני נפתלי ומבני זבולון.  ז ומשכתי אליך אל-נחל קישון, את-סיסרא שר-צבא יבין, ואת-רכבו, ואת-המונו; ונתתיהו, בידך.  ח ויאמר אליה ברק, אם-תלכי עימי והלכתי; ואם-לא תלכי עימי, לא אלך.  ט ותאמר הלוך אלך עימך, אפס כי לא תהיה תפארתך על-הדרך אשר אתה הולך--כי ביד-אישה, ימכור יהוה את-סיסרא; ותקם דבורה ותלך עם-ברק, קדשה.  י ויזעק ברק את-זבולון ואת-נפתלי, קדשה, ויעל ברגליו, עשרת אלפי איש; ותעל עימו, דבורה.  יא וחבר הקיני נפרד מקין, מבני חובב חותן משה; ויט אוהלו, עד-אילון בצעננים אשר את-קדש.  יב ויגידו, לסיסרא:  כי עלה ברק בן-אבינועם, הר-תבור.  יג ויזעק סיסרא את-כל-רכבו, תשע מאות רכב ברזל, ואת-כל-העם, אשר איתו--מחרושת הגויים, אל-נחל קישון.  יד ותאמר דבורה אל-ברק קום, כי זה היום אשר נתן יהוה את-סיסרא בידך--הלוא יהוה, יצא לפניך; ויירד ברק מהר תבור, ועשרת אלפים איש אחריו.  טו ויהם יהוה את-סיסרא ואת-כל-הרכב ואת-כל-המחנה, לפי-חרב--לפני ברק; ויירד סיסרא מעל המרכבה, וינס ברגליו.  טז וברק, רדף אחרי הרכב ואחרי המחנה, עד, חרושת הגויים; וייפול כל-מחנה סיסרא, לפי-חרב--לא נשאר, עד-אחד.  יז וסיסרא, נס ברגליו, אל-אוהל יעל, אשת חבר הקיני:  כי שלום, בין יבין מלך-חצור, ובין, בית חבר הקיני.  יח ותצא יעל, לקראת סיסרא, ותאמר אליו סורה אדוני סורה אליי, אל-תירא; ויסר אליה האוהלה, ותכסהו בשמיכה.  יט ויאמר אליה השקיני-נא מעט-מים, כי צמאתי; ותפתח את-נאד החלב, ותשקהו--ותכסהו.  כ ויאמר אליה, עמוד פתח האוהל; והיה אם-איש יבוא ושאלך, ואמר היש-פה איש--ואמרת אין.  כא ותיקח יעל אשת-חבר את-יתד האוהל ותשם את-המקבת בידה, ותבוא אליו בלאט, ותתקע את-היתד ברקתו, ותצנח בארץ; והוא-נרדם ויעף, וימות.  כב והנה ברק, רודף את-סיסרא, ותצא יעל לקראתו, ותאמר לו לך ואראך את-האיש אשר-אתה מבקש; ויבוא אליה--והנה סיסרא נופל מת, והיתד ברקתו.  כג ויכנע אלוהים ביום ההוא, את יבין מלך-כנען, לפני, בני ישראל.  כד ותלך יד בני-ישראל, הלוך וקשה, על, יבין מלך-כנען--עד אשר הכריתו, את יבין מלך-כנען.  {ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שופטים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא


יש לך שאלה או הערה?