תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שופטים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא


שופטים פרק ג

א ואלה הגויים אשר הניח יהוה, לנסות בם את-ישראל, את כל-אשר לא-ידעו, את כל-מלחמות כנען.  ב רק, למען דעת דורות בני-ישראל, ללמדם, מלחמה--רק אשר-לפנים, לא ידעום.  ג חמשת סרני פלשתים, וכל-הכנעני והצידוני, והחיווי, יושב הר הלבנון--מהר בעל חרמון, עד לבוא חמת.  ד ויהיו, לנסות בם את-ישראל--לדעת, הישמעו את-מצוות יהוה, אשר-ציווה את-אבותם, ביד-משה.  ה ובני ישראל, ישבו בקרב הכנעני, החיתי והאמורי והפריזי, והחיווי והיבוסי.  ו ויקחו את-בנותיהם להם לנשים, ואת-בנותיהם נתנו לבניהם; ויעבדו, את-אלוהיהם.  {פ}

ז ויעשו בני-ישראל את-הרע בעיני יהוה, וישכחו את-יהוה אלוהיהם; ויעבדו את-הבעלים, ואת-האשרות.  ח וייחר-אף יהוה, בישראל, וימכרם ביד כושן רשעתיים, מלך ארם נהריים; ויעבדו בני-ישראל את-כושן רשעתיים, שמונה שנים.  ט ויזעקו בני-ישראל אל-יהוה, ויקם יהוה מושיע לבני ישראל ויושיעם--את עותניאל בן-קנז, אחי כלב הקטון ממנו.  י ותהי עליו רוח-יהוה, וישפוט את-ישראל, וייצא למלחמה, וייתן יהוה בידו את-כושן רשעתיים מלך ארם; ותעז ידו, על כושן רשעתיים.  יא ותשקוט הארץ, ארבעים שנה; וימת, עותניאל בן-קנז.  {פ}

יב ויוסיפו בני ישראל, לעשות הרע בעיני יהוה; ויחזק יהוה את-עגלון מלך-מואב, על-ישראל, על כי-עשו את-הרע, בעיני יהוה.  יג ויאסוף אליו, את-בני עמון ועמלק; וילך, ויך את-ישראל, ויירשו, את-עיר התמרים.  יד ויעבדו בני-ישראל את-עגלון מלך-מואב, שמונה עשרה שנה.  טו ויזעקו בני-ישראל, אל-יהוה, ויקם יהוה להם מושיע את-אהוד בן-גרא בן-הימיני, איש איטר יד-ימינו; וישלחו בני-ישראל בידו מנחה, לעגלון מלך מואב.  טז ויעש לו אהוד חרב, ולה שני פיות--גומד אורכה; ויחגור אותה מתחת למדיו, על ירך ימינו.  יז ויקרב, את-המנחה, לעגלון, מלך מואב; ועגלון, איש בריא מאוד.  יח ויהי כאשר כילה, להקריב את-המנחה; וישלח, את-העם, נושאי, המנחה.  יט והוא שב, מן-הפסילים אשר את-הגלגל, ויאמר, דבר-סתר לי אליך המלך; ויאמר הס--וייצאו מעליו, כל-העומדים עליו.  כ ואהוד בא אליו, והוא-יושב בעליית המקרה אשר-לו לבדו, ויאמר אהוד, דבר-אלוהים לי אליך; ויקם, מעל הכיסא.  כא וישלח אהוד, את-יד שמאלו, וייקח את-החרב, מעל ירך ימינו; ויתקעהא, בבטנו.  כב ויבוא גם-הניצב אחר הלהב, ויסגור החלב בעד הלהב--כי לא שלף החרב, מבטנו; וייצא, הפרשדונה.  כג וייצא אהוד, המסדרונה; ויסגור דלתות העלייה, בעדו--ונעל.  כד והוא יצא, ועבדיו באו, ויראו, והנה דלתות העלייה נעולות; ויאמרו, אך מסיך הוא את-רגליו בחדר המקרה.  כה ויחילו עד-בוש, והנה איננו פותח דלתות העלייה; ויקחו את-המפתח, ויפתחו, והנה אדוניהם, נופל ארצה מת.  כו ואהוד נמלט, עד התמהמהם; והוא עבר את-הפסילים, ויימלט השעירתה.  כז ויהי בבואו, ויתקע בשופר בהר אפריים; ויירדו עימו בני-ישראל מן-ההר, והוא לפניהם.  כח ויאמר אליהם רדפו אחריי, כי-נתן יהוה את-אויביכם את-מואב בידכם; ויירדו אחריו, וילכדו את-מעברות הירדן למואב, ולא-נתנו איש, לעבור.  כט ויכו את-מואב בעת ההיא, כעשרת אלפים איש--כל-שמן, וכל-איש חיל; ולא נמלט, איש.  ל ותיכנע מואב ביום ההוא, תחת יד ישראל; ותשקוט הארץ, שמונים שנה.  {פ}

לא ואחריו היה, שמגר בן-ענת, ויך את-פלשתים שש-מאות איש, במלמד הבקר; ויושע גם-הוא, את-ישראל.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שופטים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא


יש לך שאלה או הערה?