תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שופטים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא


שופטים פרק יז

א ויהי-איש מהר-אפריים, ושמו מיכיהו.  ב ויאמר לאימו אלף ומאה הכסף אשר לוקח-לך, ואת אלית וגם אמרת באוזניי, הנה-הכסף איתי, אני לקחתיו; ותאמר אימו, ברוך בני ליהוה.  ג וישב את-אלף-ומאה הכסף, לאימו; ותאמר אימו הקדש הקדשתי את-הכסף ליהוה מידי לבני, לעשות פסל ומסכה, ועתה, אשיבנו לך.  ד וישב את-הכסף, לאימו; ותיקח אימו מאתיים כסף ותיתנהו לצורף, ויעשהו פסל ומסכה, ויהי, בבית מיכיהו.  ה והאיש מיכה, לו בית אלוהים; ויעש איפוד, ותרפים, וימלא את-יד אחד מבניו, ויהי-לו לכוהן.  ו בימים ההם, אין מלך בישראל:  איש הישר בעיניו, יעשה.  {פ}

ז ויהי-נער, מבית לחם יהודה, ממשפחת, יהודה; והוא לוי, והוא גר-שם.  ח וילך האיש מהעיר, מבית לחם יהודה, לגור, באשר ימצא; ויבוא הר-אפריים עד-בית מיכה, לעשות דרכו.  ט ויאמר-לו מיכה, מאיין תבוא; ויאמר אליו לוי אנוכי, מבית לחם יהודה, ואנוכי הולך, לגור באשר אמצא.  י ויאמר לו מיכה שבה עימדי, והיה-לי לאב ולכוהן, ואנוכי אתן-לך עשרת כסף לימים, וערך בגדים ומחיתך; וילך, הלוי.  יא ויואל הלוי, לשבת את-האיש; ויהי הנער לו, כאחד מבניו.  יב וימלא מיכה את-יד הלוי, ויהי-לו הנער לכוהן; ויהי, בבית מיכה.  יג ויאמר מיכה--עתה ידעתי, כי-ייטיב יהוה לי:  כי היה-לי הלוי, לכוהן.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שופטים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא


יש לך שאלה או הערה?