תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שופטים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא


שופטים פרק י

א ויקם אחרי אבימלך להושיע את-ישראל, תולע בן-פואה בן-דודו--איש יששכר; והוא-יושב בשמיר, בהר אפריים.  ב וישפוט, את-ישראל, עשרים ושלוש, שנה; וימת, וייקבר בשמיר.  {פ}

ג ויקם אחריו, יאיר הגלעדי; וישפוט, את-ישראל, עשרים ושתיים, שנה.  ד ויהי-לו שלושים בנים, רוכבים על-שלושים עיירים, ושלושים עיירים, להם; להם יקראו חוות יאיר, עד היום הזה, אשר, בארץ הגלעד.  ה וימת יאיר, וייקבר בקמון.  {פ}

ו ויוסיפו בני ישראל, לעשות הרע בעיני יהוה, ויעבדו את-הבעלים ואת-העשתרות ואת-אלוהי ארם ואת-אלוהי צידון ואת אלוהי מואב ואת אלוהי בני-עמון, ואת אלוהי פלשתים; ויעזבו את-יהוה, ולא עבדוהו.  ז וייחר-אף יהוה, בישראל; וימכרם, ביד-פלשתים, וביד, בני עמון.  ח וירעצו וירוצצו את-בני ישראל, בשנה ההיא:  שמונה עשרה שנה, את-כל-בני ישראל אשר בעבר הירדן--בארץ האמורי, אשר בגלעד.  ט ויעברו בני-עמון את-הירדן, להילחם גם-ביהודה ובבנימין ובבית אפריים; ותצר לישראל, מאוד.  י ויזעקו בני ישראל, אל-יהוה לאמור:  חטאנו לך--וכי עזבנו את-אלוהינו, ונעבוד את-הבעלים.  {פ}

יא ויאמר יהוה, אל-בני ישראל:  הלוא ממצריים ומן-האמורי, ומן-בני עמון ומן-פלשתים.  יב וצידונים ועמלק ומעון, לחצו אתכם; ותצעקו אליי, ואושיעה אתכם מידם.  יג ואתם עזבתם אותי, ותעבדו אלוהים אחרים; לכן לא-אוסיף, להושיע אתכם.  יד לכו, וזעקו אל-האלוהים, אשר בחרתם, בם:  המה יושיעו לכם, בעת צרתכם.  טו ויאמרו בני-ישראל אל-יהוה, חטאנו--עשה-אתה לנו, ככל-הטוב בעיניך:  אך הצילנו נא, היום הזה.  טז ויסירו את-אלוהי הנכר, מקרבם, ויעבדו, את-יהוה; ותקצר נפשו, בעמל ישראל.  {פ}

יז וייצעקו בני עמון, ויחנו בגלעד; וייאספו בני ישראל, ויחנו במצפה.  יח ויאמרו העם שרי גלעד, איש אל-ריעהו, מי האיש, אשר יחל להילחם בבני עמון--יהיה לראש, לכול יושבי גלעד.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שופטים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא


יש לך שאלה או הערה?