תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שופטים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא


שופטים פרק יג

א ויוסיפו בני ישראל, לעשות הרע בעיני יהוה; וייתנם יהוה ביד-פלשתים, ארבעים שנה.  {פ}

ב ויהי איש אחד מצורעה ממשפחת הדני, ושמו מנוח; ואשתו עקרה, ולא ילדה.  ג ויירא מלאך-יהוה, אל-האישה; ויאמר אליה, הנה-נא את-עקרה ולא ילדת, והרית, וילדת בן.  ד ועתה הישמרי נא, ואל-תשתי יין ושיכר; ואל-תאכלי, כל-טמא.  ה כי הנך הרה ויולדת בן, ומורה לא-יעלה על-ראשו--כי-נזיר אלוהים יהיה הנער, מן-הבטן; והוא, יחל להושיע את-ישראל--מיד פלשתים.  ו ותבוא האישה, ותאמר לאישה לאמור, איש האלוהים בא אליי, ומראהו כמראה מלאך האלוהים נורא מאוד; ולא שאלתיהו אי-מזה הוא, ואת-שמו לא-הגיד לי.  ז ויאמר לי, הנך הרה ויולדת בן; ועתה אל-תשתי יין ושיכר, ואל-תאכלי כל-טומאה--כי-נזיר אלוהים יהיה הנער, מן-הבטן עד-יום מותו.  {פ}

ח ויעתר מנוח אל-יהוה, ויאמר:  בי אדוניי--איש האלוהים אשר שלחת יבוא-נא עוד אלינו, ויורנו מה-נעשה לנער היולד.  ט וישמע האלוהים, בקול מנוח; ויבוא מלאך האלוהים עוד אל-האישה, והיא יושבת בשדה, ומנוח אישה, אין עימה.  י ותמהר, האישה, ותרץ, ותגד לאישה; ותאמר אליו--הנה נראה אליי האיש, אשר-בא ביום אליי.  יא ויקם וילך מנוח, אחרי אשתו; ויבוא, אל-האיש, ויאמר לו האתה האיש אשר-דיברת אל-האישה, ויאמר אני.  יב ויאמר מנוח, עתה יבוא דבריך:  מה-יהיה משפט-הנער, ומעשהו.  יג ויאמר מלאך יהוה, אל-מנוח:  מכול אשר-אמרתי אל-האישה, תישמר.  יד מכול אשר-ייצא מגפן היין לא תאכל, ויין ושיכר אל-תשת, וכל-טומאה, אל-תאכל:  כול אשר-ציוויתיה, תשמור.  {ס}

טו ויאמר מנוח, אל-מלאך יהוה:  נעצרה-נא אותך, ונעשה לפניך גדי עיזים.  טז ויאמר מלאך יהוה אל-מנוח, אם-תעצרני לא-אוכל בלחמך, ואם-תעשה עולה, ליהוה תעלנה:  כי לא-ידע מנוח, כי-מלאך יהוה הוא.  יז ויאמר מנוח אל-מלאך יהוה, מי שמך:  כי-יבוא דברך, וכיבדנוך.  יח ויאמר לו מלאך יהוה, למה זה תשאל לשמי--והוא-פלאי.  {פ}

יט וייקח מנוח את-גדי העיזים, ואת-המנחה, ויעל על-הצור, ליהוה; ומפליא לעשות, ומנוח ואשתו רואים.  כ ויהי בעלות הלהב מעל המזבח, השמיימה, ויעל מלאך-יהוה, בלהב המזבח; ומנוח ואשתו רואים, וייפלו על-פניהם ארצה.  כא ולא-יסף עוד מלאך יהוה, להיראה אל-מנוח ואל-אשתו; אז ידע מנוח, כי-מלאך יהוה הוא.  כב ויאמר מנוח אל-אשתו, מות נמות:  כי אלוהים, ראינו.  כג ותאמר לו אשתו, לו חפץ יהוה להמיתנו לא-לקח מידנו עולה ומנחה, ולא הראנו, את-כל-אלה; וכעת, לא השמיענו כזאת.  כד ותלד האישה בן, ותקרא את-שמו שמשון; ויגדל הנער, ויברכהו יהוה.  כה ותחל רוח יהוה, לפעמו במחנה-דן, בין צורעה, ובין אשתאול.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שופטים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא


יש לך שאלה או הערה?