תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שופטים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא


שופטים פרק ה

א ותשר דבורה, וברק בן-אבינועם,  {ס}  ביום ההוא,  {ר}
לאמור.  {ס}  ב בפרוע פרעות בישראל,  {ס}  בהתנדב  {ר}
עם, ברכו, יהוה.  {ס}  ג שמעו מלכים, האזינו  {ר}
רוזנים:  {ס}  אנוכי, ליהוה אנוכי אשירה,  {ס}  אזמר,  {ר}
ליהוה אלוהי ישראל.  {ס}  ד יהוה, בצאתך  {ר}
משעיר  {ס}  בצעדך משדה אדום,  {ס}  ארץ  {ר}
רעשה, גם-שמיים נטפו;  {ס}  גם-עבים, נטפו  {ר}
מים.  {ס}  ה הרים נזלו, מפני יהוה:  {ס}  זה  {ר}
סיניי--מפני, יהוה אלוהי ישראל.  {ס}  ו בימי שמגר בן-  {ר}
ענת,  {ס}  בימי יעל, חדלו, אורחות;  {ס}  והולכי  {ר}
נתיבות--ילכו, אורחות עקלקלות.  {ס}  ז חדלו פרזון בישראל,  {ר}
חדלו--  {ס}  עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל.  {ס}  ח יבחר  {ר}
אלוהים חדשים, אז לחם שערים;  {ס}  מגן אם-ייראה  {ר}
ורומח,  {ס}  בארבעים אלף בישראל.  {ס}  ט ליבי  {ר}
לחוקקי ישראל,  {ס}  המתנדבים בעם; ברכו,  {ר}
יהוה.  {ס}  י רוכבי אתונות צחורות  {ס}  יושבי  {ר}
על-מידין, והולכי על-דרך--שיחו.  {ס}  יא מקול מחצצים, בין  {ר}
משאבים,  {ס}  שם יתנו צדקות יהוה,  {ס}  צדקות  {ר}
פרזונו בישראל;  {ס}  אז ירדו לשערים, עם-  {ר}
יהוה.  {ס}  יב עורי עורי דבורה,  {ס}  עורי  {ר}
עורי דברי-שיר;  {ס}  קום ברק ושבה שבייך, בן-  {ר}
אבינועם.  {ס}  יג אז ירד שריד, לאדירים עם;  {ס}  יהוה,  {ר}
ירד-לי בגיבורים.  {ס}  יד מני אפריים, שורשם  {ר}
בעמלק,  {ס}  אחריך בנימין, בעממיך;  {ס}  מני  {ר}
מכיר, ירדו מחוקקים,  {ס}  ומזבולון, מושכים בשבט  {ר}
סופר.  {ס}  טו ושריי ביששכר, עם-דבורה,  {ס}  ויששכר  {ר}
כן ברק, בעמק שולח ברגליו;  {ס}  בפלגות ראובן, גדולים חקקי-  {ר}
לב.  {ס}  טז למה ישבת, בין המשפתיים,  {ס}  לשמוע,  {ר}
שריקות עדרים;  {ס}  לפלגות ראובן, גדולים חקרי-  {ר}
לב.  {ס}  יז גלעד, בעבר הירדן שכן,  {ס}  ודן,  {ר}
למה יגור אונייות;  {ס}  אשר, ישב לחוף  {ר}
ימים,  {ס}  ועל מפרציו, ישכון.  {ס}  יח זבולון,  {ר}
עם חירף נפשו למות--  {ס}  ונפתלי:  על, מרומי  {ר}
שדה.  {ס}  יט באו מלכים, נלחמו,  {ס}  אז  {ר}
נלחמו מלכי כנען,  {ס}  בתענך על-מי  {ר}
מגידו;  {ס}  בצע כסף, לא לקחו.  {ס}  כ מן-  {ר}
שמיים, נלחמו;  {ס}  הכוכבים, ממסילותם, נלחמו, עם-  {ר}
סיסרא.  {ס}  כא נחל קישון גרפם,  {ס}  נחל  {ר}
קדומים נחל קישון;  {ס}  תדרכי נפשי,  {ר}
עוז.  {ס}  כב אז הלמו, עיקבי-סוס,  {ס}  מדהרות,  {ר}
דהרות אביריו.  {ס}  כג אורו מרוז, אמר מלאך יהוה--אורו ארור,  {ר}
יושביה:  {ס}  כי לא-באו לעזרת יהוה,  {ס}  לעזרת  {ר}
יהוה בגיבורים.  {ס}  כד תבורך, מנשים--יעל, אשת חבר  {ר}
הקיני:  {ס}  מנשים באוהל, תבורך.  {ס}  כה מים  {ר}
שאל, חלב נתנה;  {ס}  בספל אדירים, הקריבה  {ר}
חמאה.  {ס}  כו ידה ליתד תשלחנה,  {ס}  וימינה  {ר}
להלמות עמלים;  {ס}  והלמה סיסרא מחקה  {ר}
ראשו,  {ס}  ומחצה וחלפה רקתו.  {ס}  כז בין  {ר}
רגליה, כרע נפל שכב:  {ס}  בין רגליה, כרע  {ר}
נפל,  {ס}  באשר כרע, שם נפל שדוד.  {ס}  כח בעד  {ר}
החלון נשקפה ותייבב אם סיסרא, בעד האשנב:  {ס}  מדוע, בושש רכבו  {ר}
לבוא--  {ס}  מדוע איחרו, פעמי מרכבותיו.  {ס}  כט חכמות  {ר}
שרותיה, תענינה;  {ס}  אף-היא, תשיב אמריה  {ר}
לה.  {ס}  ל הלוא ימצאו יחלקו שלל,  {ס}  רחם  {ר}
רחמתיים לראש גבר--  {ס}  שלל צבעים  {ר}
לסיסרא,  {ס}  שלל צבעים רקמה:  {ס}  צבע  {ר}
רקמתיים, לצווארי שלל.  {ס}  לא כן יאבדו כל-אויביך, יהוה,  {ר}
ואוהביו, כצאת השמש בגבורתו;  {ס}  ותשקוט הארץ, ארבעים שנה.  {ר}
{ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שופטים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא


יש לך שאלה או הערה?