תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שופטים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא


שופטים פרק יב

א ויצעק איש אפרים, ויעבר צפונה; ויאמרו ליפתח מדוע עברת להלחם בבני-עמון, ולנו לא קראת ללכת עמך--ביתך, נשרף עליך באש.  ב ויאמר יפתח, אליהם, איש ריב הייתי אני ועמי ובני-עמון, מאד; ואזעק אתכם, ולא-הושעתם אותי מידם.  ג ואראה כי-אינך מושיע, ואשימה נפשי בכפי ואעברה אל-בני עמון, ויתנם יהוה, בידי; ולמה עליתם אלי, היום הזה--להלחם בי.  ד ויקבץ יפתח את-כל-אנשי גלעד, וילחם את-אפרים; ויכו אנשי גלעד את-אפרים, כי אמרו פליטי אפרים אתם--גלעד, בתוך אפרים בתוך מנשה.  ה וילכד גלעד את-מעברות הירדן, לאפרים; והיה כי יאמרו פליטי אפרים, אעברה, ויאמרו לו אנשי-גלעד האפרתי אתה, ויאמר לא.  ו ויאמרו לו אמר-נא שבלת ויאמר סבלת, ולא יכין לדבר כן, ויאחזו אותו, וישחטוהו אל-מעברות הירדן; ויפל בעת ההיא, מאפרים, ארבעים ושנים, אלף.  ז וישפט יפתח את-ישראל, שש שנים; וימת, יפתח הגלעדי, ויקבר, בערי גלעד.  {פ}

ח וישפט אחריו את-ישראל, אבצן מבית לחם.  ט ויהי-לו שלשים בנים, ושלשים בנות שלח החוצה, ושלשים בנות, הביא לבניו מן-החוץ; וישפט את-ישראל, שבע שנים.  י וימת אבצן, ויקבר בבית לחם.  {פ}

יא וישפט אחריו את-ישראל, אילון הזבולני; וישפט את-ישראל, עשר שנים.  יב וימת, אילון הזבולני; ויקבר באילון, בארץ זבולן.  {פ}

יג וישפט אחריו, את-ישראל, עבדון בן-הלל, הפרעתוני.  יד ויהי-לו ארבעים בנים, ושלשים בני בנים, רכבים, על-שבעים עירם; וישפט את-ישראל, שמנה שנים.  טו וימת עבדון בן-הלל, הפרעתוני; ויקבר בפרעתון בארץ אפרים, בהר העמלקי.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שופטים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא