תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שופטים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא


שופטים פרק י

א ויקם אחרי אבימלך להושיע את-ישראל, תולע בן-פואה בן-דודו--איש יששכר; והוא-ישב בשמיר, בהר אפרים.  ב וישפט, את-ישראל, עשרים ושלש, שנה; וימת, ויקבר בשמיר.  {פ}

ג ויקם אחריו, יאיר הגלעדי; וישפט, את-ישראל, עשרים ושתים, שנה.  ד ויהי-לו שלשים בנים, רכבים על-שלשים עירים, ושלשים עירים, להם; להם יקראו חות יאיר, עד היום הזה, אשר, בארץ הגלעד.  ה וימת יאיר, ויקבר בקמון.  {פ}

ו ויסיפו בני ישראל, לעשות הרע בעיני יהוה, ויעבדו את-הבעלים ואת-העשתרות ואת-אלהי ארם ואת-אלהי צידון ואת אלהי מואב ואת אלהי בני-עמון, ואת אלהי פלשתים; ויעזבו את-יהוה, ולא עבדוהו.  ז ויחר-אף יהוה, בישראל; וימכרם, ביד-פלשתים, וביד, בני עמון.  ח וירעצו וירצצו את-בני ישראל, בשנה ההיא:  שמנה עשרה שנה, את-כל-בני ישראל אשר בעבר הירדן--בארץ האמרי, אשר בגלעד.  ט ויעברו בני-עמון את-הירדן, להלחם גם-ביהודה ובבנימין ובבית אפרים; ותצר לישראל, מאד.  י ויזעקו בני ישראל, אל-יהוה לאמר:  חטאנו לך--וכי עזבנו את-אלהינו, ונעבד את-הבעלים.  {פ}

יא ויאמר יהוה, אל-בני ישראל:  הלא ממצרים ומן-האמרי, ומן-בני עמון ומן-פלשתים.  יב וצידונים ועמלק ומעון, לחצו אתכם; ותצעקו אלי, ואושיעה אתכם מידם.  יג ואתם עזבתם אותי, ותעבדו אלהים אחרים; לכן לא-אוסיף, להושיע אתכם.  יד לכו, וזעקו אל-האלהים, אשר בחרתם, בם:  המה יושיעו לכם, בעת צרתכם.  טו ויאמרו בני-ישראל אל-יהוה, חטאנו--עשה-אתה לנו, ככל-הטוב בעיניך:  אך הצילנו נא, היום הזה.  טז ויסירו את-אלהי הנכר, מקרבם, ויעבדו, את-יהוה; ותקצר נפשו, בעמל ישראל.  {פ}

יז ויצעקו בני עמון, ויחנו בגלעד; ויאספו בני ישראל, ויחנו במצפה.  יח ויאמרו העם שרי גלעד, איש אל-רעהו, מי האיש, אשר יחל להלחם בבני עמון--יהיה לראש, לכל ישבי גלעד.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שופטים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא