תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שופטים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא


שופטים פרק ה

א ותשר דבורה, וברק בן-אבינעם,  {ס}  ביום ההוא,  {ר}
לאמר.  {ס}  ב בפרע פרעות בישראל,  {ס}  בהתנדב  {ר}
עם, ברכו, יהוה.  {ס}  ג שמעו מלכים, האזינו  {ר}
רזנים:  {ס}  אנכי, ליהוה אנכי אשירה,  {ס}  אזמר,  {ר}
ליהוה אלהי ישראל.  {ס}  ד יהוה, בצאתך  {ר}
משעיר  {ס}  בצעדך משדה אדום,  {ס}  ארץ  {ר}
רעשה, גם-שמים נטפו;  {ס}  גם-עבים, נטפו  {ר}
מים.  {ס}  ה הרים נזלו, מפני יהוה:  {ס}  זה  {ר}
סיני--מפני, יהוה אלהי ישראל.  {ס}  ו בימי שמגר בן-  {ר}
ענת,  {ס}  בימי יעל, חדלו, ארחות;  {ס}  והלכי  {ר}
נתיבות--ילכו, ארחות עקלקלות.  {ס}  ז חדלו פרזון בישראל,  {ר}
חדלו--  {ס}  עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל.  {ס}  ח יבחר  {ר}
אלהים חדשים, אז לחם שערים;  {ס}  מגן אם-יראה  {ר}
ורמח,  {ס}  בארבעים אלף בישראל.  {ס}  ט לבי  {ר}
לחוקקי ישראל,  {ס}  המתנדבים בעם; ברכו,  {ר}
יהוה.  {ס}  י רכבי אתנות צחרות  {ס}  ישבי  {ר}
על-מדין, והלכי על-דרך--שיחו.  {ס}  יא מקול מחצצים, בין  {ר}
משאבים,  {ס}  שם יתנו צדקות יהוה,  {ס}  צדקת  {ר}
פרזונו בישראל;  {ס}  אז ירדו לשערים, עם-  {ר}
יהוה.  {ס}  יב עורי עורי דבורה,  {ס}  עורי  {ר}
עורי דברי-שיר;  {ס}  קום ברק ושבה שביך, בן-  {ר}
אבינעם.  {ס}  יג אז ירד שריד, לאדירים עם;  {ס}  יהוה,  {ר}
ירד-לי בגבורים.  {ס}  יד מני אפרים, שרשם  {ר}
בעמלק,  {ס}  אחריך בנימין, בעממיך;  {ס}  מני  {ר}
מכיר, ירדו מחקקים,  {ס}  ומזבולן, משכים בשבט  {ר}
ספר.  {ס}  טו ושרי ביששכר, עם-דברה,  {ס}  ויששכר  {ר}
כן ברק, בעמק שלח ברגליו;  {ס}  בפלגות ראובן, גדלים חקקי-  {ר}
לב.  {ס}  טז למה ישבת, בין המשפתים,  {ס}  לשמע,  {ר}
שרקות עדרים;  {ס}  לפלגות ראובן, גדולים חקרי-  {ר}
לב.  {ס}  יז גלעד, בעבר הירדן שכן,  {ס}  ודן,  {ר}
למה יגור אניות;  {ס}  אשר, ישב לחוף  {ר}
ימים,  {ס}  ועל מפרציו, ישכון.  {ס}  יח זבלון,  {ר}
עם חרף נפשו למות--  {ס}  ונפתלי:  על, מרומי  {ר}
שדה.  {ס}  יט באו מלכים, נלחמו,  {ס}  אז  {ר}
נלחמו מלכי כנען,  {ס}  בתענך על-מי  {ר}
מגדו;  {ס}  בצע כסף, לא לקחו.  {ס}  כ מן-  {ר}
שמים, נלחמו;  {ס}  הכוכבים, ממסלותם, נלחמו, עם-  {ר}
סיסרא.  {ס}  כא נחל קישון גרפם,  {ס}  נחל  {ר}
קדומים נחל קישון;  {ס}  תדרכי נפשי,  {ר}
עז.  {ס}  כב אז הלמו, עקבי-סוס,  {ס}  מדהרות,  {ר}
דהרות אביריו.  {ס}  כג אורו מרוז, אמר מלאך יהוה--ארו ארור,  {ר}
ישביה:  {ס}  כי לא-באו לעזרת יהוה,  {ס}  לעזרת  {ר}
יהוה בגבורים.  {ס}  כד תברך, מנשים--יעל, אשת חבר  {ר}
הקיני:  {ס}  מנשים באהל, תברך.  {ס}  כה מים  {ר}
שאל, חלב נתנה;  {ס}  בספל אדירים, הקריבה  {ר}
חמאה.  {ס}  כו ידה ליתד תשלחנה,  {ס}  וימינה  {ר}
להלמות עמלים;  {ס}  והלמה סיסרא מחקה  {ר}
ראשו,  {ס}  ומחצה וחלפה רקתו.  {ס}  כז בין  {ר}
רגליה, כרע נפל שכב:  {ס}  בין רגליה, כרע  {ר}
נפל,  {ס}  באשר כרע, שם נפל שדוד.  {ס}  כח בעד  {ר}
החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא, בעד האשנב:  {ס}  מדוע, בשש רכבו  {ר}
לבוא--  {ס}  מדוע אחרו, פעמי מרכבותיו.  {ס}  כט חכמות  {ר}
שרותיה, תענינה;  {ס}  אף-היא, תשיב אמריה  {ר}
לה.  {ס}  ל הלא ימצאו יחלקו שלל,  {ס}  רחם  {ר}
רחמתים לראש גבר--  {ס}  שלל צבעים  {ר}
לסיסרא,  {ס}  שלל צבעים רקמה:  {ס}  צבע  {ר}
רקמתים, לצוארי שלל.  {ס}  לא כן יאבדו כל-אויביך, יהוה,  {ר}
ואהביו, כצאת השמש בגברתו;  {ס}  ותשקט הארץ, ארבעים שנה.  {ר}
{ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שופטים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא