תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - זכריה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


זכריה פרק יג

א ביום ההוא, יהיה מקור נפתח, לבית דויד, ולישבי ירושלם--לחטאת, ולנדה.  ב והיה ביום ההוא נאם יהוה צבאות, אכרית את-שמות העצבים מן-הארץ, ולא יזכרו, עוד; וגם את-הנביאים ואת-רוח הטמאה, אעביר מן-הארץ.  ג והיה, כי-ינבא איש עוד, ואמרו אליו אביו ואמו ילדיו לא תחיה, כי שקר דברת בשם יהוה; ודקרהו אביהו ואמו ילדיו, בהנבאו.  ד והיה ביום ההוא, יבשו הנביאים איש מחזינו--בהנבאתו; ולא ילבשו אדרת שער, למען כחש.  ה ואמר, לא נביא אנכי:  איש-עבד אדמה אנכי, כי אדם הקנני מנעורי.  ו ואמר אליו, מה המכות האלה בין ידיך; ואמר, אשר הכיתי בית מאהבי.  {פ}

ז חרב, עורי על-רעי ועל-גבר עמיתי--נאם, יהוה צבאות; הך את-הרעה ותפוצין הצאן, והשבתי ידי על-הצערים.  ח והיה בכל-הארץ, נאם-יהוה, פי-שנים בה, יכרתו יגועו; והשלשית, יותר בה.  ט והבאתי את-השלשית, באש, וצרפתים כצרף את-הכסף, ובחנתים כבחן את-הזהב; הוא יקרא בשמי, ואני אענה אתו--אמרתי עמי הוא, והוא יאמר יהוה אלהי.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - זכריה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד