תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - זכריה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


זכריה פרק יב

א משא דבר-יהוה, על-ישראל:  נאם-יהוה, נטה שמים ויסד ארץ, ויצר רוח-אדם, בקרבו.  ב הנה אנכי שם את-ירושלם סף-רעל, לכל-העמים--סביב; וגם על-יהודה יהיה במצור, על-ירושלם.  ג והיה ביום-ההוא אשים את-ירושלם אבן מעמסה, לכל-העמים--כל-עמסיה, שרוט ישרטו; ונאספו עליה, כל גויי הארץ.  ד ביום ההוא נאם-יהוה, אכה כל-סוס בתמהון, ורכבו, בשגעון; ועל-בית יהודה, אפקח את-עיני, וכל סוס העמים, אכה בעורון.  ה ואמרו אלפי יהודה, בלבם:  אמצה לי ישבי ירושלם, ביהוה צבאות אלהיהם.  ו ביום ההוא אשים את-אלפי יהודה ככיור אש בעצים, וכלפיד אש בעמיר, ואכלו על-ימין ועל-שמאול את-כל-העמים, סביב; וישבה ירושלם עוד תחתיה, בירושלם.  ז והושע יהוה את-אהלי יהודה, בראשנה:  למען לא-תגדל תפארת בית-דויד, ותפארת ישב ירושלם--על-יהודה.  ח ביום ההוא, יגן יהוה בעד יושב ירושלם, והיה הנכשל בהם ביום ההוא, כדויד; ובית דויד כאלהים, כמלאך יהוה לפניהם.  ט והיה, ביום ההוא; אבקש, להשמיד את-כל-הגוים, הבאים, על-ירושלם.  י ושפכתי על-בית דויד ועל יושב ירושלם, רוח חן ותחנונים, והביטו אלי, את אשר-דקרו; וספדו עליו, כמספד על-היחיד, והמר עליו, כהמר על-הבכור.  יא ביום ההוא, יגדל המספד בירושלם, כמספד הדדרמון, בבקעת מגדון.  יב וספדה הארץ, משפחות משפחות לבד:  משפחת בית-דויד לבד, ונשיהם לבד--משפחת בית-נתן לבד, ונשיהם לבד.  יג משפחת בית-לוי לבד, ונשיהם לבד; משפחת השמעי לבד, ונשיהם לבד.  יד כל, המשפחות הנשארות--משפחת משפחת, לבד; ונשיהם, לבד.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - זכריה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד