תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - זכריה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


זכריה פרק ג

א ויראני, את-יהושע הכהן הגדול, עמד, לפני מלאך יהוה; והשטן עמד על-ימינו, לשטנו.  ב ויאמר יהוה אל-השטן, יגער יהוה בך השטן, ויגער יהוה בך, הבחר בירושלם; הלוא זה אוד, מצל מאש.  ג ויהושע, היה לבש בגדים צואים; ועמד, לפני המלאך.  ד ויען ויאמר, אל-העמדים לפניו לאמר, הסירו הבגדים הצאים, מעליו; ויאמר אליו, ראה העברתי מעליך עונך, והלבש אתך, מחלצות.  ה ואמר, ישימו צניף טהור על-ראשו; וישימו הצניף הטהור על-ראשו, וילבשהו בגדים, ומלאך יהוה, עמד.  ו ויעד מלאך יהוה, ביהושע לאמר.  ז כה-אמר יהוה צבאות, אם-בדרכי תלך ואם את-משמרתי תשמר, וגם-אתה תדין את-ביתי, וגם תשמר את-חצרי--ונתתי לך מהלכים, בין העמדים האלה.  ח שמע-נא יהושע הכהן הגדול, אתה ורעיך הישבים לפניך--כי-אנשי מופת, המה:  כי-הנני מביא את-עבדי, צמח.  ט כי הנה האבן, אשר נתתי לפני יהושע--על-אבן אחת, שבעה עינים; הנני מפתח פתחה, נאם יהוה צבאות, ומשתי את-עון הארץ-ההיא, ביום אחד.  י ביום ההוא, נאם יהוה צבאות, תקראו, איש לרעהו--אל-תחת גפן, ואל-תחת תאנה.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - זכריה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד