תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - זכריה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


זכריה פרק ו

א ואשב, ואשא עיני ואראה, והנה ארבע מרכבות יצאות, מבין שני ההרים; וההרים, הרי נחשת.  ב במרכבה הראשנה, סוסים אדמים; ובמרכבה השנית, סוסים שחרים.  ג ובמרכבה השלשית, סוסים לבנים; ובמרכבה, הרבעית, סוסים ברדים, אמצים.  ד ואען, ואמר, אל-המלאך, הדבר בי:  מה-אלה, אדני.  ה ויען המלאך, ויאמר אלי:  אלה, ארבע רוחות השמים, יוצאות, מהתיצב על-אדון כל-הארץ.  ו אשר-בה הסוסים השחרים, יצאים אל-ארץ צפון, והלבנים, יצאו אל-אחריהם; והברדים--יצאו, אל-ארץ התימן.  ז והאמצים יצאו, ויבקשו ללכת להתהלך בארץ, ויאמר, לכו התהלכו בארץ; ותתהלכנה, בארץ.  ח ויזעק אתי, וידבר אלי לאמר:  ראה, היוצאים אל-ארץ צפון--הניחו את-רוחי, בארץ צפון.  {ס}

ט ויהי דבר-יהוה, אלי לאמר.  י לקוח, מאת הגולה, מחלדי, ומאת טוביה ומאת ידעיה; ובאת אתה, ביום ההוא, ובאת בית יאשיה בן-צפניה, אשר-באו מבבל.  יא ולקחת כסף-וזהב, ועשית עטרות; ושמת, בראש יהושע בן-יהוצדק--הכהן הגדול.  יב ואמרת אליו לאמר, כה אמר יהוה צבאות לאמר:  הנה-איש צמח שמו, ומתחתיו יצמח, ובנה, את-היכל יהוה.  יג והוא יבנה את-היכל יהוה, והוא-ישא הוד, וישב ומשל, על-כסאו; והיה כהן, על-כסאו, ועצת שלום, תהיה בין שניהם.  יד והעטרת, תהיה לחלם ולטוביה ולידעיה, ולחן, בן-צפניה--לזכרון, בהיכל יהוה.  טו ורחוקים יבאו, ובנו בהיכל יהוה, וידעתם, כי-יהוה צבאות שלחני אליכם; והיה אם-שמוע תשמעון, בקול יהוה אלהיכם.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - זכריה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד