תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - זכריה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


זכריה פרק ה

א ואשוב, ואשא עיני ואראה; והנה, מגלה עפה.  ב ויאמר אלי, מה אתה ראה; ואמר, אני ראה מגלה עפה--ארכה עשרים באמה, ורחבה עשר באמה.  ג ויאמר אלי--זאת האלה, היוצאת על-פני כל-הארץ:  כי כל-הגנב, מזה כמוה נקה, וכל-הנשבע, מזה כמוה נקה.  ד הוצאתיה, נאם יהוה צבאות, ובאה אל-בית הגנב, ואל-בית הנשבע בשמי לשקר; ולנה בתוך ביתו, וכלתו ואת-עציו ואת-אבניו.  ה ויצא, המלאך הדבר בי; ויאמר אלי--שא נא עיניך וראה, מה היוצאת הזאת.  ו ואמר, מה-היא; ויאמר, זאת האיפה היוצאת, ויאמר, זאת עינם בכל-הארץ.  ז והנה ככר עפרת, נשאת; וזאת אשה אחת, יושבת בתוך האיפה.  ח ויאמר זאת הרשעה, וישלך אתה אל-תוך האיפה; וישלך את-אבן העופרת, אל-פיה.  {ס}

ט ואשא עיני וארא, והנה שתים נשים יוצאות ורוח בכנפיהם, ולהנה כנפים, ככנפי החסידה; ותשאנה, את-האיפה, בין הארץ, ובין השמים.  י ואמר, אל-המלאך הדבר בי:  אנה המה מולכות, את-האיפה.  יא ויאמר אלי, לבנות-לה בית בארץ שנער; והוכן והניחה שם, על-מכנתה.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - זכריה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד