תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - קוהלת - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב


קוהלת פרק ה

א אל-תבהל על-פיך ולבך אל-ימהר, להוציא דבר--לפני האלהים:  כי האלהים בשמים ואתה על-הארץ, על-כן יהיו דבריך מעטים.  ב כי בא החלום, ברב ענין; וקול כסיל, ברב דברים.  ג כאשר תדר נדר לאלהים, אל-תאחר לשלמו--כי אין חפץ, בכסילים:  את אשר-תדר, שלם.  ד טוב, אשר לא-תדר--משתדור, ולא תשלם.  ה אל-תתן את-פיך, לחטיא את-בשרך, ואל-תאמר לפני המלאך, כי שגגה היא:  למה יקצף האלהים על-קולך, וחבל את-מעשה ידיך.  ו כי ברב חלמות והבלים, ודברים הרבה:  כי את-האלהים, ירא.  ז אם-עשק רש וגזל משפט וצדק, תראה במדינה--אל-תתמה, על-החפץ:  כי גבה מעל גבה, שמר, וגבהים, עליהם.  ח ויתרון ארץ, בכל היא הוא--מלך לשדה, נעבד.  ט אהב כסף לא-ישבע כסף, ומי-אהב בהמון לא תבואה; גם-זה, הבל.  י ברבות, הטובה, רבו, אוכליה; ומה-כשרון, לבעליה, כי, אם-ראית ראות עיניו.  יא מתוקה שנת העבד, אם-מעט ואם-הרבה יאכל; והשבע, לעשיר--איננו מניח לו, לישון.  יב יש רעה חולה, ראיתי תחת השמש:  עשר שמור לבעליו, לרעתו.  יג ואבד העשר ההוא, בענין רע; והוליד בן, ואין בידו מאומה.  יד כאשר יצא מבטן אמו, ערום ישוב ללכת כשבא; ומאומה לא-ישא בעמלו, שילך בידו.  טו וגם-זה רעה חולה, כל-עמת שבא כן ילך; ומה-יתרון לו, שיעמל לרוח.  טז גם כל-ימיו, בחשך יאכל; וכעס הרבה, וחליו וקצף.  יז הנה אשר-ראיתי אני, טוב אשר-יפה לאכול-ולשתות ולראות טובה בכל-עמלו שיעמל תחת-השמש מספר ימי-חיו אשר-נתן-לו האלהים--כי-הוא חלקו.  יח גם כל-האדם אשר נתן-לו האלהים עשר ונכסים והשליטו לאכל ממנו, ולשאת את-חלקו, ולשמח, בעמלו--זה, מתת אלהים היא.  יט כי לא הרבה, יזכר את-ימי חייו:  כי האלהים מענה, בשמחת לבו.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - קוהלת - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב