תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - קוהלת - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב


קוהלת פרק ח

א מי, כהחכם, ומי יודע, פשר דבר; חכמת אדם תאיר פניו, ועז פניו ישנא.  ב אני, פי-מלך שמר, ועל, דברת שבועת אלהים.  ג אל-תבהל מפניו תלך, אל-תעמד בדבר רע:  כי כל-אשר יחפץ, יעשה.  ד באשר דבר-מלך, שלטון; ומי יאמר-לו, מה-תעשה.  ה שומר מצוה, לא ידע דבר רע; ועת ומשפט, ידע לב חכם.  ו כי לכל-חפץ, יש עת ומשפט:  כי-רעת האדם, רבה עליו.  ז כי-איננו ידע, מה-שיהיה:  כי כאשר יהיה, מי יגיד לו.  ח אין אדם שליט ברוח, לכלוא את-הרוח, ואין שלטון ביום המות, ואין משלחת במלחמה; ולא-ימלט רשע, את-בעליו.  ט את-כל-זה ראיתי, ונתון את-לבי, לכל-מעשה, אשר נעשה תחת השמש:  עת, אשר שלט האדם באדם--לרע לו.  י ובכן ראיתי רשעים קברים ובאו, וממקום קדוש יהלכו, וישתכחו בעיר, אשר כן-עשו; גם-זה, הבל.  יא אשר אין-נעשה פתגם, מעשה הרעה מהרה; על-כן מלא לב בני-האדם, בהם--לעשות רע.  יב אשר חטא, עשה רע מאת--ומאריך לו:  כי, גם-יודע אני, אשר יהיה-טוב ליראי האלהים, אשר ייראו מלפניו.  יג וטוב לא-יהיה לרשע, ולא-יאריך ימים כצל--אשר איננו ירא, מלפני אלהים.  יד יש-הבל, אשר נעשה על-הארץ, אשר יש צדיקים אשר מגיע אלהם כמעשה הרשעים, ויש רשעים שמגיע אלהם כמעשה הצדיקים:  אמרתי, שגם-זה הבל.  טו ושבחתי אני, את-השמחה, אשר אין-טוב לאדם תחת השמש, כי אם-לאכל ולשתות ולשמוח; והוא ילונו בעמלו, ימי חייו אשר-נתן-לו האלהים--תחת השמש.  טז כאשר נתתי את-לבי, לדעת חכמה, ולראות את-הענין, אשר נעשה על-הארץ:  כי גם ביום, ובלילה--שנה, בעיניו איננו ראה.  יז וראיתי, את-כל-מעשה האלהים, כי לא יוכל האדם למצוא את-המעשה אשר נעשה תחת-השמש, בשל אשר יעמל האדם לבקש ולא ימצא; וגם אם-יאמר החכם לדעת, לא יוכל למצא.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - קוהלת - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב