תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - קוהלת - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב


קוהלת פרק ז

א טוב שם, משמן טוב; ויום המות, מיום הולדו.  ב טוב ללכת אל-בית-אבל, מלכת אל-בית משתה--באשר, הוא סוף כל-האדם; והחי, יתן אל-לבו.  ג טוב כעס, משחוק:  כי-ברע פנים, ייטב לב.  ד לב חכמים בבית אבל, ולב כסילים בבית שמחה.  ה טוב, לשמע גערת חכם--מאיש, שמע שיר כסילים.  ו כי כקול הסירים תחת הסיר, כן שחק הכסיל; וגם-זה, הבל.  ז כי העשק, יהולל חכם; ויאבד את-לב, מתנה.  ח טוב אחרית דבר, מראשיתו; טוב ארך-רוח, מגבה-רוח.  ט אל-תבהל ברוחך, לכעוס:  כי כעס, בחיק כסילים ינוח.  י אל-תאמר, מה היה--שהימים הראשנים, היו טובים מאלה:  כי לא מחכמה, שאלת על-זה.  יא טובה חכמה, עם-נחלה; ויתר, לראי השמש.  יב כי בצל החכמה, בצל הכסף; ויתרון דעת, החכמה תחיה בעליה.  יג ראה, את-מעשה האלהים:  כי מי יוכל לתקן, את אשר עותו.  יד ביום טובה היה בטוב, וביום רעה ראה; גם את-זה לעמת-זה, עשה האלהים, על-דברת שלא ימצא האדם אחריו, מאומה.  טו את-הכל ראיתי, בימי הבלי; יש צדיק, אבד בצדקו, ויש רשע, מאריך ברעתו.  טז אל-תהי צדיק הרבה, ואל-תתחכם יותר:  למה, תשומם.  יז אל-תרשע הרבה, ואל-תהי סכל:  למה תמות, בלא עתך.  יח טוב אשר תאחז בזה, וגם-מזה אל-תנח את-ידך:  כי-ירא אלהים, יצא את-כלם.  יט החכמה, תעז לחכם--מעשרה, שליטים, אשר היו, בעיר.  כ כי אדם, אין צדיק בארץ--אשר יעשה-טוב, ולא יחטא.  כא גם לכל-הדברים אשר ידברו, אל-תתן לבך:  אשר לא-תשמע את-עבדך, מקללך.  כב כי גם-פעמים רבות, ידע לבך:  אשר גם-את אתה, קללת אחרים.  כג כל-זה, נסיתי בחכמה; אמרתי אחכמה, והיא רחוקה ממני.  כד רחוק, מה-שהיה; ועמק עמק, מי ימצאנו.  כה סבותי אני ולבי לדעת ולתור, ובקש חכמה וחשבון; ולדעת רשע כסל, והסכלות הוללות.  כו ומוצא אני מר ממות, את-האשה אשר-היא מצודים וחרמים לבה--אסורים ידיה; טוב לפני האלהים, ימלט ממנה, וחוטא, ילכד בה.  כז ראה זה מצאתי, אמרה קהלת; אחת לאחת, למצא חשבון.  כח אשר עוד-בקשה נפשי, ולא מצאתי:  אדם אחד מאלף, מצאתי--ואשה בכל-אלה, לא מצאתי.  כט לבד ראה-זה מצאתי, אשר עשה האלהים את-האדם ישר; והמה בקשו, חשבנות רבים.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - קוהלת - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב