תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - קוהלת - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב


קוהלת פרק י

א זבובי מות, יבאיש יביע שמן רוקח; יקר מחכמה מכבוד, סכלות מעט.  ב לב חכם לימינו, ולב כסיל לשמאלו.  ג וגם-בדרך כשהסכל כשסכל הלך, לבו חסר; ואמר לכל, סכל הוא.  ד אם-רוח המושל תעלה עליך, מקומך אל-תנח:  כי מרפא, יניח חטאים גדולים.  ה יש רעה, ראיתי תחת השמש--כשגגה, שיצא מלפני השליט.  ו נתן הסכל, במרומים רבים; ועשירים, בשפל ישבו.  ז ראיתי עבדים, על-סוסים; ושרים הלכים כעבדים, על-הארץ.  ח חפר גומץ, בו יפול; ופרץ גדר, ישכנו נחש.  ט מסיע אבנים, יעצב בהם; בוקע עצים, יסכן בם.  י אם-קהה הברזל, והוא לא-פנים קלקל, וחילים, יגבר; ויתרון הכשיר, חכמה.  יא אם-ישך הנחש, בלוא-לחש; ואין יתרון, לבעל הלשון.  יב דברי פי-חכם, חן; ושפתות כסיל, תבלענו.  יג תחלת דברי-פיהו, סכלות; ואחרית פיהו, הוללות רעה.  יד והסכל, ירבה דברים; לא-ידע האדם, מה-שיהיה, ואשר יהיה מאחריו, מי יגיד לו.  טו עמל הכסילים, תיגענו--אשר לא-ידע, ללכת אל-עיר.  טז אי-לך ארץ, שמלכך נער; ושריך, בבקר יאכלו.  יז אשריך ארץ, שמלכך בן-חורים; ושריך בעת יאכלו, בגבורה ולא בשתי.  יח בעצלתים, ימך המקרה; ובשפלות ידים, ידלף הבית.  יט לשחוק עשים לחם, ויין ישמח חיים; והכסף, יענה את-הכל.  כ גם במדעך, מלך אל-תקלל, ובחדרי משכבך, אל-תקלל עשיר:  כי עוף השמים יוליך את-הקול, ובעל הכנפים כנפים יגיד דבר.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - קוהלת - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב