תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - קוהלת - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב


קוהלת פרק ג

א לכל, זמן; ועת לכל-חפץ, תחת השמים.  {פ}

ב        עת ללדת,        ועת למות;
          עת לטעת,        ועת לעקור נטוע.
ג        עת להרוג        ועת לרפוא,
          עת לפרוץ        ועת לבנות.
ד        עת לבכות          ועת לשחוק,
          עת ספוד         ועת רקוד.
ה        עת להשליך אבנים,        ועת כנוס אבנים;
          עת לחבוק,         ועת לרחק מחבק.
ו        עת לבקש         ועת לאבד,
          עת לשמור        ועת להשליך.
ז        עת לקרוע        ועת לתפור,
          עת לחשות        ועת לדבר.
ח        עת לאהב         ועת לשנא,
          עת מלחמה        ועת שלום.  {פ}

ט         מה-יתרון, העושה, באשר, הוא עמל.  י ראיתי את-הענין, אשר נתן אלהים לבני האדם--לענות בו.  יא את-הכל עשה, יפה בעתו; גם את-העלם, נתן בלבם--מבלי אשר לא-ימצא האדם את-המעשה אשר-עשה האלהים, מראש ועד-סוף.  יב ידעתי, כי אין טוב בם--כי אם-לשמוח, ולעשות טוב בחייו.  יג וגם כל-האדם שיאכל ושתה, וראה טוב בכל-עמלו--מתת אלהים, היא.  יד ידעתי, כי כל-אשר יעשה האלהים הוא יהיה לעולם--עליו אין להוסיף, וממנו אין לגרע; והאלהים עשה, שיראו מלפניו.  טו מה-שהיה כבר הוא, ואשר להיות כבר היה; והאלהים, יבקש את-נרדף.  טז ועוד ראיתי, תחת השמש:  מקום המשפט שמה הרשע, ומקום הצדק שמה הרשע.  יז אמרתי אני, בלבי--את-הצדיק ואת-הרשע, ישפט האלהים:  כי-עת לכל-חפץ, ועל כל-המעשה שם.  יח אמרתי אני, בלבי--על-דברת בני האדם, לברם האלהים; ולראות, שהם-בהמה המה להם.  יט כי מקרה בני-האדם ומקרה הבהמה, ומקרה אחד להם--כמות זה כן מות זה, ורוח אחד לכל; ומותר האדם מן-הבהמה אין, כי הכל הבל.  כ הכל הולך, אל-מקום אחד; הכל היה מן-העפר, והכל שב אל-העפר.  כא מי יודע, רוח בני האדם--העלה היא, למעלה; ורוח, הבהמה--הירדת היא, למטה לארץ.  כב וראיתי, כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו--כי-הוא, חלקו:  כי מי יביאנו לראות, במה שיהיה אחריו.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - קוהלת - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב