תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - קוהלת - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב


קוהלת פרק ו

א יש רעה, אשר ראיתי תחת השמש; ורבה היא, על-האדם.  ב איש אשר יתן-לו האלהים עשר ונכסים וכבוד ואיננו חסר לנפשו מכל אשר-יתאוה, ולא-ישליטנו האלהים לאכל ממנו--כי איש נכרי, יאכלנו:  זה הבל וחלי רע, הוא.  ג אם-יוליד איש מאה ושנים רבות יחיה ורב שיהיו ימי-שניו, ונפשו לא-תשבע מן-הטובה, וגם-קבורה, לא-היתה לו--אמרתי, טוב ממנו הנפל.  ד כי-בהבל בא, ובחשך ילך; ובחשך, שמו יכסה.  ה גם-שמש לא-ראה, ולא ידע; נחת לזה, מזה.  ו ואלו חיה, אלף שנים פעמים, וטובה, לא ראה--הלא אל-מקום אחד, הכל הולך.  ז כל-עמל האדם, לפיהו; וגם-הנפש, לא תמלא.  ח כי מה-יותר לחכם, מן-הכסיל; מה-לעני יודע, להלך נגד החיים.  ט טוב מראה עינים, מהלך-נפש; גם-זה הבל, ורעות רוח.  י מה-שהיה, כבר נקרא שמו, ונודע, אשר-הוא אדם; ולא-יוכל לדין, עם שתקיף ממנו.  יא כי יש-דברים הרבה, מרבים הבל; מה-יתר, לאדם.  יב כי מי-יודע מה-טוב לאדם בחיים, מספר ימי-חיי הבלו--ויעשם כצל:  אשר מי-יגיד לאדם, מה-יהיה אחריו תחת השמש.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - קוהלת - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב