תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - הושע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


הושע פרק ב

א והיה מספר בני-ישראל, כחול הים, אשר לא-ימד, ולא יספר; והיה במקום אשר-יאמר להם, לא-עמי אתם, יאמר להם, בני אל-חי.  ב ונקבצו בני-יהודה ובני-ישראל, יחדו, ושמו להם ראש אחד, ועלו מן-הארץ:  כי גדול, יום יזרעאל.  ג אמרו לאחיכם, עמי; ולאחותיכם, רחמה.  ד ריבו באמכם, ריבו--כי-היא לא אשתי, ואנכי לא אישה; ותסר זנוניה מפניה, ונאפופיה מבין שדיה.  ה פן-אפשיטנה ערמה--והצגתיה, כיום הולדה; ושמתיה כמדבר, ושתה כארץ ציה, והמתיה, בצמא.  ו ואת-בניה, לא ארחם:  כי-בני זנונים, המה.  ז כי זנתה אמם, הבישה הורתם:  כי אמרה, אלכה אחרי מאהבי נתני לחמי ומימי, צמרי ופשתי, שמני ושקויי.  ח לכן הנני-שך את-דרכך, בסירים; וגדרתי את-גדרה, ונתיבותיה לא תמצא.  ט ורדפה את-מאהביה ולא-תשיג אתם, ובקשתם ולא תמצא; ואמרה, אלכה ואשובה אל-אישי הראשון--כי טוב לי אז, מעתה.  י והיא, לא ידעה, כי אנכי נתתי לה, הדגן והתירוש והיצהר; וכסף הרביתי לה וזהב, עשו לבעל.  יא לכן אשוב--ולקחתי דגני בעתו, ותירושי במועדו; והצלתי צמרי ופשתי, לכסות את-ערותה.  יב ועתה אגלה את-נבלתה, לעיני מאהביה; ואיש, לא-יצילנה מידי.  יג והשבתי, כל-משושה, חגה, חדשה ושבתה--וכל, מועדה.  יד והשמתי, גפנה ותאנתה, אשר אמרה אתנה המה לי, אשר נתנו-לי מאהבי; ושמתים ליער, ואכלתם חית השדה.  טו ופקדתי עליה, את-ימי הבעלים אשר תקטיר להם, ותעד נזמה וחליתה, ותלך אחרי מאהביה; ואתי שכחה, נאם-יהוה.  {ס}

טז לכן, הנה אנכי מפתיה, והלכתיה, המדבר; ודברתי, על-לבה.  יז ונתתי לה את-כרמיה משם, ואת-עמק עכור לפתח תקוה; וענתה שמה כימי נעוריה, וכיום עלותה מארץ-מצרים.  יח והיה ביום-ההוא נאם-יהוה, תקראי אישי; ולא-תקראי-לי עוד, בעלי.  יט והסרתי את-שמות הבעלים, מפיה; ולא-יזכרו עוד, בשמם.  כ וכרתי להם ברית, ביום ההוא, עם-חית השדה ועם-עוף השמים, ורמש האדמה; וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן-הארץ, והשכבתים לבטח.  כא וארשתיך לי, לעולם; וארשתיך לי בצדק ובמשפט, ובחסד וברחמים.  כב וארשתיך לי, באמונה; וידעת, את-יהוה.  {פ}

כג והיה ביום ההוא, אענה נאם-יהוה--אענה, את-השמים; והם, יענו את-הארץ.  כד והארץ תענה, את-הדגן ואת-התירוש ואת-היצהר; והם, יענו את-יזרעאל.  כה וזרעתיה לי בארץ, ורחמתי את-לא רחמה; ואמרתי ללא-עמי עמי-אתה, והוא יאמר אלהי.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - הושע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד