תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - הושע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


הושע פרק יב

א סבבני בכחש אפרים, ובמרמה בית ישראל; ויהודה, עד רד עם-אל, ועם-קדושים, נאמן.  ב אפרים רעה רוח, ורדף קדים--כל-היום, כזב ושד ירבה; וברית עם-אשור יכרתו, ושמן למצרים יובל.  ג וריב ליהוה, עם-יהודה; ולפקד על-יעקב כדרכיו, כמעלליו ישיב לו.  ד בבטן, עקב את-אחיו; ובאונו, שרה את-אלהים.  ה וישר אל-מלאך ויכל, בכה ויתחנן-לו; בית-אל, ימצאנו, ושם, ידבר עמנו.  ו ויהוה, אלהי הצבאות--יהוה, זכרו.  ז ואתה, באלהיך תשוב; חסד ומשפט שמר, וקוה אל-אלהיך תמיד.  ח כנען, בידו מאזני מרמה--לעשק אהב.  ט ויאמר אפרים--אך עשרתי, מצאתי און לי; כל-יגיעי, לא ימצאו-לי עון אשר-חטא.  י ואנכי יהוה אלהיך, מארץ מצרים; עד אושיבך באהלים, כימי מועד.  יא ודברתי, על-הנביאים, ואנכי, חזון הרביתי; וביד הנביאים, אדמה.  יב אם-גלעד און אך-שוא היו, בגלגל שורים זבחו; גם מזבחותם כגלים, על תלמי שדי.  יג ויברח יעקב, שדה ארם; ויעבד ישראל באשה, ובאשה שמר.  יד ובנביא, העלה יהוה את-ישראל ממצרים; ובנביא, נשמר.  טו הכעיס אפרים, תמרורים; ודמיו, עליו יטוש, וחרפתו, ישיב לו אדניו.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - הושע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד